23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 095-230842
Offentliggjort
17.05.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Vattenfall AB

Hamntjänster för bränsle till Vattenfall AB Värme i Haninge och Gustavsberg


Vattenfall AB

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Vattenfall AB
556036-2138
Bolandsgatan 13
Uppsala
753 82
Sverige
Kontaktperson: Zsofia Svegårdh
Telefon: +46 18-269613
E-post: zsofia.svegardh@vattenfall.com
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vattenfall.com

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/vattenfallheat/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45043
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/vattenfallheat/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45043
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Utvinning av gas och olja

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Hamntjänster för bränsle till Vattenfall AB Värme i Haninge och Gustavsberg.

Referensnummer: 1003422936
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
63523000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Vattenfall AB, Värme i Haninge och Gustavsberg (nedan kallat Vattenfall) har för avsikt att upphandla hamntjänster för sina anläggningar.

Hamntjänsterna består i att ta emot och lossa fartyg lastade med bränsle i bulkform, mellanlagring samt transport av bränslet på lastbil till anläggningarna. I viss mån kan även utlastning på båt bli aktuellt då huvudsakligen pellets. De större mängderna av bränsle förväntas med fartyg men även inleveranser med lastbil till lagren ska kunna hanteras.

Hamnen kan komma att hantera bränslen till fler av Vattenfalls anläggningar.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
63523000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vattenfall AB, Värme i Haninge och Gustavsberg (nedan kallat Vattenfall) har för avsikt att upphandla hamntjänster för sina anläggningar.

Hamntjänsterna består i att ta emot och lossa fartyg lastade med bränsle i bulkform, mellanlagring samt transport av bränslet på lastbil till anläggningarna. I viss mån kan även utlastning på båt bli aktuellt då huvudsakligen pellets. De större mängderna av bränsle förväntas med fartyg men även inleveranser med lastbil till lagren ska kunna hanteras.

Hamnen kan komma att hantera bränslen till fler av Vattenfalls anläggningar.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Option 1 + 1

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 03/06/2019
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 24/09/2019
IV.2.7) Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/05/2019

Send til en kollega

0.079