23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 096-231957
Offentliggjort
20.05.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Kungliga Tekniska högskolan

Ramavtal avseende optikkomponenter


Kungliga Tekniska högskolan

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 079-189269)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Kungliga Tekniska högskolan
202100-3054
Brinellvägen 8
Stockholm
100 44
Sverige
Kontaktperson: Marina Busk
E-post: mbusk@kth.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kth.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal avseende optikkomponenter

Referensnummer: V-2019-0079
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
38000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Linköpings universitet, LiU, Umeå universitet och Chalmers Tekniska Högskola AB benämns Avropande lärosäten (AL) i detta upphandlingsdokument, genomför en gemensam upphandling avseende ramavtal för optikkomponenter.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/05/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 079-189269

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 30/05/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 03/06/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 31/05/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 04/06/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.098