23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 096-232764
Offentliggjort
20.05.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Svenljunga kommun

Skolskjuts till Svenljunga kommun


Svenljunga kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 072-170719)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Svenljunga kommun
212000-1512
Svenljunga
512 80
Sverige
Kontaktperson: Maria Bengtsson
E-post: maria.bengtsson@svenljunga.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.svenljunga.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Skolskjuts till Svenljunga kommun

Referensnummer: 19/12
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser skolskjuts till Svenljunga kommun.

Språk

Anbudet skall till alla delar vara skrivet på svenska.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/05/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 072-170719

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 15/05/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 16/05/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 16/05/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 17/05/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.092