23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 097-234857
Offentliggjort
21.05.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Knivsta kommun

Färdtjänst och riksfärdtjänst


Knivsta kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Knivsta kommun
212000-3013
Knivsta kommun Centralvägen 18
Knivsta
741 75
Sverige
Kontaktperson: Fredrik Söderlind
Telefon: +46 18347214
E-post: fredrik.soderlind@knivsta.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.knivsta.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=43900
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=43900
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Referensnummer: SN-2017/264
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60120000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Knivsta kommun ansvarar för att de egna kommuninvånarna ska ges tillgång till färdtjänst och riksfärdtjänst av god kvalitet. Tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst ges till dem som på grund av funktionshinder - dock inte tillfälligt - har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

För att kunna erbjuda färdtjänst och riksfärdtjänst inbjuder Knivsta kommun därför intresserade företag till att lämna anbud.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
60120000
60130000
60140000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE121
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Knivsta kommun ansvarar för att de egna kommuninvånarna ska ges tillgång till färdtjänst och riksfärdtjänst av god kvalitet. Tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst ges till dem som på grund av funktionshinder - dock inte tillfälligt - har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

För att kunna erbjuda färdtjänst och riksfärdtjänst inbjuder Knivsta kommun därför intresserade företag till att lämna anbud.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/09/2019
Slut: 31/08/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1+1 år

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/06/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 19/09/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 20/06/2019
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Uppsala
Kungsgatan 49
Uppsala
753 21
Sverige
Telefon: +46 184316300
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Fax: +46 18100034

Internetadress: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/05/2019

Send til en kollega

0.648