23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 097-235323
Offentliggjort
21.05.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Trafikverket

Specialmätningar inom vägtrafikdataområdet för utvärdering av hastighetseffekter av trafiksäkerhetskameror (ATK)


Trafikverket

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
Borlänge
781 89
Sverige
Kontaktperson: Maria Dotzsky
Telefon: +46 101231347
E-post: maria.dotzsky@trafikverket.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trafikverket.se

Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Specialmätningar inom vägtrafikdataområdet för utvärdering av hastighetseffekter av trafiksäkerhetskameror (ATK)

Referensnummer: 200181-2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34972000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Insamling av nya mätdata för att öka kunskapen om ATK-effekter. Mätdata ska samlas in genom mätning av hastigheter på minst fem sträckor där Trafikverket beslutat att montera trafiksäkerhetskameror (ATK). På dessa sträckor placeras 5-6 mätpunkter ut per sträcka, varav två sätts vid platser mellan kamerorna. På varje plats ska trafikens hastigheter mätas vid två tillfällen, en gång innan ATK monteras och en gång efter. Föremätningar ska genomföras under 2019 innan Trafikverket har påbörjat markarbete för montering av ATK på platsen. Mätningarna ska i första hand genomföras under april-juni. Eftermätningar vid samtliga mätplatser (mellan kameror och vid kontrollpunkten) ska göras en gång under samma tidsperiod som föremätningarna men ett år senare.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 500 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
63712700
63712710
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Insamling av nya mätdata för att öka kunskapen om ATK-effekter på hastigheten. Mätdata ska samlas in genom mätning av hastigheter på minst fem sträckor där Trafikverket beslutat att montera trafiksäkerhetskameror (ATK). På dessa sträckor placeras 5-6 mätpunkter ut per sträcka, varav två sätts vid platser mellan kamerorna. På varje plats ska trafikens hastigheter mätas vid två tillfällen, en gång innan ATK monteras och en gång efter. Föremätningar ska genomföras under 2019 innan Trafikverket har påbörjat markarbete för montering av ATK på platsen. Mätningarna ska i första hand genomföras under april-juni. Eftermätningar vid samtliga mätplatser (mellan kameror och vid kontrollpunkten) ska göras en gång under samma tidsperiod som föremätningarna men ett år senare.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 020-043352
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Vägtrafikmätningar i samband med montering av trafiksäkerhetskameror (ATK)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/03/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Trafikia
556961-4521
Isafjordsgatan 5
Kista
164 40
Sverige
Telefon: +46 70063160
E-post: mats.hagstrom@trafikia.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.trafikia.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 500 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/05/2019

Send til en kollega

0.082