23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 098-236953
Offentliggjort
22.05.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Herning Kommune

Levering af brint


Herning Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Herning Kommune
29 18 99 19
Torvet 5
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Rasmus Raun
E-mail: rasmus.raun@herning.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4de013fc-5805-4fd1-8f26-f4b7cacca236/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af brint

II.1.2) Hoved-CPV-kode
24000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter levering af brint til brug for brintbybusser i Herning Kommune, samt etablering og drift af et brinttankningsanlæg på busdepotet. Kontraktindgåelse er betinget af, at den samlede økonomi for dette udbud og for det parallelle udbud af bybusserne (EUT 2018/S 134-306712) kan rummes inden for den samlede bevillingsramme.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63712600
50510000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Herning

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter en kontrakt på levering af 48 000 kg brint årligt til brug for brint bybusserne i Herning. Foruden leveringen af brinten, skal den kommende leverandør forestå etablering, samt service og drift af et tankningsanlæg til brug for bybusserne. Der er en økonomisk bevillingsramme til dette udbud på maksimalt 2 500 000 DKK årligt i kontraktperioden. Kontraktindgåelsen er betinget af, at den samlede økonomi for dette udbud og for det parallelle udbud af bybusserne (EUT 2018/S 134-306712) kan rummes inden for den samlede bevillingsramme.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking under grant agreement No 735582 (JIVE-1).

II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
Hasteprocedure
Begrundelse:

Af hensyn til frigivelsen af de til projektet tilknyttede EU-midler, er det af afgørende betydning, at projektet kan komme i drift til det planlagte tidspunkt i 2020. Da dette udbud har sammenhæng med udbuddet af brintbusser til Herning (EUT 2018/S 134-306712), er det nødvendigt med en afklaring på begge udbud senest ultimo maj. En forsinkelse på levering af brintbusser som følge af manglende afklaring på projektets samlede økonomi inden, vil medføre en væsentlig risiko for projektets gennemførelse.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 059-135920
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/05/2019

Send til en kollega

0.049