23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 098-237766
Offentliggjort
22.05.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Alingsås kommun

Resebyråtjänster


Alingsås kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Alingsås kommun
212000-1553
Stora torget 1
Alingsås
441 81
Sverige
Kontaktperson: Per Werling
E-post: per.werling@alingsas.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.alingsas.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Resebyråtjänster

Referensnummer: 19/6
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
63500000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av resebyråtjänster

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Alingsås kommun upphandlar Resebyråtjänster för att tillgodose våra verksamheters behov av bokningstjänster i samband med tjänste- och gruppresor inom landet som utrikes. Resebyrån ska vid beställning av flyg, tåg hotell etc. alltid erbjuda kunden bästa bokning till lägsta pris. Resebyrån ska erbjuda en fullservicetjänst, det innebär bland annat:

— bokning av flyg-, tåg-, buss- och båtresor, både inrikes och utrikes

— bokning av anslutningstransport till flygplats/tåg-/busstation/hamn, inrikes och utrikes

— bokning av hyra av fordon, inrikes och utrikes

— bokning av grupp- och konferensarrangemang (som går utanför UM's avtal gällande konferenser)

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 041-093341
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Big Travel Sweden AB
556260-2838
Svärdvägen 19
Danderyd
182 33
Sverige
E-post: kjell.owetz@bigtravel.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress: http://www.bigtravel.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 500 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 500 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/05/2019

Send til en kollega

0.089