23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 098-237816
Offentliggjort
22.05.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Haninge kommun

Persontransporter Haninge kommun


Haninge kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Haninge kommun
212000-0084
Rudsjöterrassen 2
Haninge
136 81
Sverige
Kontaktperson: Robert Kärrström
E-post: robert.karrstrom@upphandlingsodertorn.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.haninge.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Persontransporter Haninge kommun

Referensnummer: SUN 2018/108
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Inbjudan till upphandling

Upphandling Södertörn bjuder in till anbudsgivning avseende avtal för Persontransporter i Haninge kommun för utbildnings-, social-, och äldreförvaltningarna.

Upphandlingens syfte och mål

Syfte med denna upphandling är att kommunen ska kunna fullfölja det krav som kommunen har på sig att erbjuda persontransporter till medborgarna, genom t.ex. skollagen och andra författningsbestämmelser för att underlätta för verksamheten att förflytta vissa resenärer mellan platser för t.ex. undervisning.

Upphandlingens mål är att de utförda resorna ska ske med god ekonomisk effektivitet, god miljömässig hänsyn samt god säkerhet och upplevd trygghet enligt de krav och avtalsvillkor som beställarna ställer på anbudsgivare och tjänsten i upphandlingsdokumenten.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 105 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
60120000
60130000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Avtal för Haninge kommun som omfattar persontransporter för utbildnings-, social-, och äldreförvaltningen. I beställda resor för skolskjuts, turbundna resor och verksamhetsresor.

Inbjudan till upphandling

Upphandling Södertörn bjuder in till anbudsgivning avseende avtal för Persontransporter i Haninge kommun för utbildnings-, social-, och äldreförvaltningarna.

Upphandlingens syfte och mål

Syfte med denna upphandling är att kommunen ska kunna fullfölja det krav som kommunen har på sig att erbjuda persontransporter till medborgarna, genom t.ex. skollagen och andra författningsbestämmelser. Därutöver är syftet att underlätta för verksamheten att förflytta vissa resenärer mellan platser för t.ex. undervisning. Allt för att resenären ska kunna tillgodogöra sig den utbildning/verksamhet de har rätt till.

Utifrån syftet med upphandlingen är det främsta målet att planeringen och genomförandet av resorna bidrar till att resenärerna får den utbildning/verksamhet de har rätt till. Utöver detta är målen att de utförda resorna ska ske med god ekonomisk effektivitet, god miljömässig hänsyn samt god säkerhet och upplevd trygghet.

Målet med planering och genomförande av resorna innebär att anbudsgivaren måste följa kommunens rutiner och riktlinjer för persontranportresor samt har en välutvecklad planeringsförmåga i förhållande till beställda volymer och arbeta med effektiva kommunikationskanaler med kommunen, verksamheterna, vårdnadshavare, anhöriga och resenärer, i synnerhet vid oförutsedda händelser.

Målet om god miljömässig hänsyn innebär att anbudsgivaren arbetar för att minska miljöpåverkan genom att fordonen minst uppfyller angivna krav och att fordonen framförs samt planeras på sådant sätt att miljöpåverkan minimeras.

Målet med god säkerhet och upplevd trygghet innebär att anbudsgivaren och fordon minst uppfyller angivna krav och dagligen följer kravställda rutiner.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Webbokningssystem / Viktning: Kvalitet viktat 10 %
Kvalitetskriterium - Namn: Planeringssystem / Viktning: Kvalitet viktat 10 %
Kvalitetskriterium - Namn: Informations- och kommunikationssystem / Viktning: Kvalitet viktat 10 %
Kvalitetskriterium - Namn: Avvikelsehanteringssystem / Viktning: Kvalitet viktat 10 %
Kvalitetskriterium - Namn: Trafiksäkerhet / Viktning: Kvalitet viktat 10 %
Kvalitetskriterium - Namn: Utbildning och kompetent personal / Viktning: Kvalitet viktat 10 %
Pris - Viktning: Pris 90 %
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 217-496395
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: SUN 2018/108
Benämning på upphandlingen:

Persontransporter Haninge kommun

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
05/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Sverigetaxi i Stockholm AB
556470-1919
Hammarbacken 12
Sollentuna
191 49
Sverige
E-post: magnus.klintback@cabonline.com
Nuts-kod: SE11

Internetadress: http://www.taxi020.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 105 000 000.00 SEK
Lägsta anbud: 28 500 297.00 SEK / Högsta anbud: 150 135 230.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet
Värde eller andel som troligen kommer att läggas ut på tredje man
Värde exkl. moms: 105 000 000.00 SEK
Andel: 100 %
Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Persontransporter

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten Stockholm
Haninge
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/05/2019

Send til en kollega

0.125