23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 099-240606
Offentliggjort
23.05.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Örebro kommun

Bussresor inklusive chaufför, Ks 279/2018


Örebro kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Örebro kommun
212000-1967
Box 30000
ÖREBRO
701 35
Sverige
Kontaktperson: Filip Hofman
E-post: filip.hofman@orebro.se
Nuts-kod: SE124

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.orebro.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Bussresor inklusive chaufför, Ks 279/2018

Referensnummer: Ks 279/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60130000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Denna upphandling avser ramavtal avseende bussresor med förare.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
60100000
60112000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE124
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal på bussresor med förare för leverans till de upphandlande myndigheterna.

Upphandlingsdokumenten innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

Vi emotser ert anbud med intresse.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 014-028794
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Inga anbud har kvalificerats för anbudsutvärdering.

Visma annons: https://opic.com/id/aflpvlgtjj

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Karlstad
Karlstad
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/05/2019

Send til en kollega

0.102