23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 100-242422
Offentliggjort
24.05.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Sorsele kommun

Vindere

Mattransporter (transport av färdiglagad mat)

(04.09.2019)
Kunosson, Robert
Gunnerudsallen 10
924 31 Sorsele

Mattransporter (transport av färdiglagad mat)


Sorsele kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Sorsele kommun
212000-2585
Burevägen 4
Sorsele
924 81
Sverige
E-post: inkop@arvidsjaur.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sorsele.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/sorsele/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44333
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/sorsele/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44333
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Mattransporter (transport av färdiglagad mat)

Referensnummer: UH-2019-11
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar mattransporter, dels till barnomsorgen och dels till äldrevården. Upphandlingen omfattar även leverans av tvätt från köken till centraltvätten i Sorsele.

Från kundens kök på Solhem i Sorsele ska färdiglagad mat transporteras till Blåhakens förskola en gång per dag. Vid transport från Solhem till Blåhakens förskola kommer även transporter av vissa torrvaror att ske.

Från kundens kök på Solhem i Sorsele ska färdiglagad mat transporteras till Lillågården/ Rosengårdens äldreboende vid sjukstugan tre gånger per dag.

Uppdraget omfattar även tvätt till centraltvätten ca 3ggr/vecka

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
60100000
55521200
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE331
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar mattransporter, dels till barnomsorgen och dels till äldrevården. Upphandlingen omfattar även leverans av tvätt från köken till centraltvätten i Sorsele.

Från kundens kök på Solhem i Sorsele ska färdiglagad mat transporteras till Blåhakens förskola. Maten transporteras i varmvagnar som tillhandahålls av kommunen.

Avståndet från Solhems kök till Blåhakens förskola är cirka 2 500 meter.

Transporterna sker en (1) gång per dag under helgfria vardagar med leverans direkt till mottagningsköket klockan 10.30. Avvikelse kan ske med plus eller minus 10 minuter vid denna avgång. Returtransport av tomma kantiner ska ske mellan klockan 13.00–15.00.

Var kantinerna ska hämtas och lämnas beslutas av verksamhetsansvarig för Solhems kök och ekonomibiträdet på Blåhakens förskola.

Vid transport från Solhem till Blåhakens förskola kommer även transporter av vissa torrvaror att ske.

Från kundens kök på Solhem i Sorsele ska färdiglagad mat transporteras till Lillågården/ Rosengårdens äldreboende vid sjukstugan. Maten transporteras i varmvagnar som tillhandahålls av kommunen.

Avståndet från Solhems kök till Lillågården/Rosegårdens äldreboende är cirka 2.500 meter.

Transporterna sker tre (3) gånger per dag under årets alla dagar, direkt till mottagningskök. Transportavgångarna är; klockan 07:30, 11:10 och 16:10. Avvikelse kan ske med plus eller minus 10 minuter vid den angivna avgångstiden.

Transportören ska tillse att tomma kantiner återställs till Solhem så att det alltid finns kantiner att tillgå vid tillagningsköket. Kantinerna som används för transport av lunch (transportavgång 11:10) ska vara åter till tillagningsköket senast klockan 14:00.

Var kantinerna ska hämtas och lämnas beslutas av verksamhetsansvarig för Solhems kök och verksamhetsansvariga på Rosengården/Lillågården.

Vid transport från Solhem till Lillågården/Rosengården kommer även transporter av vissa torrvaror att ske.

Uppdraget omfattar även tvätt till centraltvätten ca 3ggr/vecka

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/08/2019
Slut: 30/06/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

12 + 12 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/06/2019
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 29/08/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 01/07/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Luleå
Box 849
Luleå
971 26
Sverige
Telefon: +46 920-295490
E-post: forvaltningsrattenilulea@dom.se
Fax: +46 920-220459

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
23/05/2019

Send til en kollega

0.076