23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 111-273088
Offentliggjort
12.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Järfällahus AB

Parkeringsövervakning


Järfällahus AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Järfällahus AB
556059-1835
Järfälla
Sverige
Kontaktperson: Alexander M Isaksson
E-post: alexander.isaksson@jarfallahus.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.jarfallahus.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Parkeringsövervakning

Referensnummer: 19/16
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
63712400
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Järfällahus upphandlar parkeringsövervakning samt hantering av betalautomater.

UF1 Allmän orientering

Upphandlingen avser utförande av parkeringsövervakning samt hantering av parkeringsautomater inom Järfällahus ABs fastighetsbestånd. Avtalstiden är tre år preliminärt från och med den 1 juni 2019 med option för beställaren med 2 + 2 års förlängning. För övergripande information om entreprenaden se Tjänstebeskrivningen S1.

UF2 Kontaktpersoner, visning av objekt

Beställarens ombud under anbudstiden: Namn: Niklas ÅhsE-post: niklas.ahs@jarfallahus.se

UF3.11 Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs enligt lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 28 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
98351000
98351100
98351110
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Järfällahus upphandlar parkeringsövervakning samt hantering av betalautomater.

UF1 Allmän orientering

Upphandlingen avser utförande av parkeringsövervakning samt hantering av parkeringsautomater inom Järfällahus ABs fastighetsbestånd. Avtalstiden är tre år preliminärt från och med den 1 juni 2019 med option för beställaren med 2 + 2 års förlängning. För övergripande information om entreprenaden se Tjänstebeskrivningen S1.

UF2 Kontaktpersoner, visning av objekt

Beställarens ombud under anbudstiden: Namn: Niklas ÅhsE-post: niklas.ahs@jarfallahus.se

UF3.11 Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs enligt lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Biljettersättning / Viktning: 100
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 073-173106
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Nokas Security AB
556256-8138
Box 30177
Stockholm
104 25
Sverige
E-post: joachim.magnusson@nokas.com
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 28 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/06/2019

Send til en kollega

0.063