23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 111-273870
Offentliggjort
12.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Transport av biogödsel till lantbrukare och substrat till biogasanläggning


Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Tekniska verken i Linköping AB (publ)
556004-9727
Box 1500
Linköping
581 15
Sverige
Kontaktperson: Amanda Spiik
E-post: amanda.spiik@tekniskaverken.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.tekniskaverken.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Transport av biogödsel till lantbrukare och substrat till biogasanläggning

Referensnummer: 19/24
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Transport av biogödsel till lantbrukare och substrat till biogasanläggning.

Syftet med uppdraget är att L på ett effektivt och professionellt sätt ska företräda B och transportera biogödsel samt substrat mellan, av B eller av B samarbetspartners, angivna platser.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 23 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90500000
90512000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Transport av biogödsel till lantbrukare och substrat till biogasanläggning.

Syfte

Syftet med uppdraget är att L på ett effektivt och professionellt sätt ska företräda B och transportera biogödsel samt substrat mellan, av B eller av B samarbetspartners, angivna platser.

Omfattning

Uppdraget omfattar transport av biogödsel och substrat.

Transporterna som körs idag är uppdelade på två bilar och två skift. Totalt sker transport cirka 16 timmar per bil och dygn med trailerdragare. Under perioden mars till slutet på maj ökar behovet av transporter och transport sker 24 timmar per dygn.

Biogödsel (transport med trailerdragare)

Producerar ca 100 000 ton jämt fördelat över ett år.

Gödselbrunnen i Linköping rymmer cirka 4000 m3.

Substrat (transport med trailerdragare)

Vid beställning en gång/vecka ska L hämta substrat vid Lithells fabrik i Sköllersta och levereras till Linköping (Åby). Volymerna varierar mellan 15-20 ton/gång.

Substrat (transport med trailerdragare och lastväxlare)

I dagsläget kör aktuell L substrat från Vårgårda till Linköping ca 1 gång/vecka med trailerdragare och ca 1 gång/vecka med lastväxlare (körs idag med tre flak).

TS-haltBiogödseln har en TS-halt på cirka 4,5 procent.

Försäljning och planeringB har idag ett samarbete med en leverantör som ombesörjer placeringen av gödseln. L ska i samråd med aktuell L som ombesörjer placeringen av gödseln planera transporterna så att de blir så effektiva som möjligt ur miljö- och ekonomisynpunkt.

Upphandlingen omfattar löpande behov hos B inom avtalsområdet. För enskilda projekt förbehåller sig B rätten att utföra separat upphandling.

Under avtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån koncernbeslut, verksamhetsförändringar med mera som kan påverka behovet och volymen.

Ej uppdelning av kontrakt

B lägger stor vikt vid att erhålla en kontinuerlig helhetslösning med en (1) L som tar ansvar för hela åtagandet. B väljer därför att ej dela upp kontraktet.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 028-063661
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Vadstena Express AB
556980-2670
Aska Södergård
VADSTENA
592 94
Sverige
E-post: nicklas.pettersson@vadstenaexpress.se
Nuts-kod: SE123
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Kontraktets/delens totala värde: 23 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10/06/2019

Send til en kollega

0.047