23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 113-277501
Offentliggjort
14.06.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Eskilstuna kommun

Vindere

(07.11.2019)
Flytt & Städjouren Sverige AB
Ingelstagatan 1
602 41 Norrköping

(07.11.2019)
SME'EXPRESS KB
Styckjunkarvägen 4
632 36 Eskilstuna

(07.11.2019)
4PL Central Station Nordic AB
Elbegatan 5
211 20 Malmö

Flytt- och magasineringstjänster


Eskilstuna kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Eskilstuna kommun
212000-0357
Nygatan 31
ESKILSTUNA
631 86
Sverige
Kontaktperson: Tobias Karlsson
E-post: tobias.karlsson@eskilstuna.se
Nuts-kod: SE122

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eskilstuna.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbsyoqatn&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbsyoqatn&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Flytt- och magasineringstjänster

Referensnummer: TK 18.151
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
63100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Denna upphandling avser flyttjänster (kontors- och bohagsflytt) för flyttuppdrag inom Eskilstuna kommun. I upphandlingen efterfrågas också magasinering med löpande uttag. Upphandlingen avser ett ramavtal och kommun har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer som rangordnas efter utfallet i upphandlingen. I upphandlingen ställs krav på arbetsrättsliga villkor som leverantören ska uppfylla under hela avtalsperioden avseende den personal som ska utföra tjänsterna.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
63120000
63122000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE122
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser flyttjänster (kontors- och bohagsflytt) för flyttuppdrag inom Eskilstuna kommun. I upphandlingen efterfrågas också magasinering med löpande uttag. Upphandlingen avser ett ramavtal och kommun har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer som rangordnas efter utfallet i upphandlingen. I upphandlingen ställs krav på arbetsrättsliga villkor som leverantören ska uppfylla under hela avtalsperioden avseende den personal som ska utföra tjänsterna.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 23/08/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/11/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 26/08/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Linköping
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/06/2019

Send til en kollega

0.406