23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 113-277855
Offentliggjort
14.06.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Stockholms universitet

Post- och godshantering


Stockholms universitet

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Stockholms universitet
202100-3062
Registrator
Stockholm
106 91
Sverige
Kontaktperson: Markus Lundström
E-post: markus.lundstrom@su.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.su.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Post- och godshantering

Referensnummer: SU FV-3574-18
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
64100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Vi emotser ert anbud avseende Post- och godshantering inom Stockholm universitets (SU) ytor i enlighet med upphandlingsdokumentet och däri förtecknade handlingar.

Upphandlingen avser en del, dvs en leverantör antas.

Tecknat ramavtal kommer att kunna användas av SU:s samtliga institutioner, enheter, stiftelser och andra organisationer med anknytning till SU, i fortsättningen kallade beställare (B).

UF3.1.1 UPPHANDLINGSFÖRFARANDE

Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
63110000
64112000
64113000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

UF1 ALLMÄN ORIENTERING

Dessa föreskrifter är upprättade i enlighet med Upphandlingsföreskrifter ingående i Aff, Avtal för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster.

Koder och rubriker följer denna struktur.

Pyramidregeln: Det som skrivs under en kod och rubrik på högre nivå gäller för samtliga underordnade koder och rubriker om inte annat är angivet under dessa. Det som tex skrivs under koden UF, gäller således för UF3, UF3.1 o s v, om annat inte anges under dessa underordnade koder.

För upphandlingen gäller Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) med tillämpning av regler gällande över tröskelvärdet.

Vi emotser ert anbud avseende Post- och godshantering inom Stockholm universitets (SU) ytor i enlighet med upphandlingsdokumentet och däri förtecknade handlingar.

Upphandlingen avser en del, dvs en leverantör antas.

Tecknat ramavtal kommer att kunna användas av SU:s samtliga institutioner, enheter, stiftelser och andra organisationer med anknytning till SU, i fortsättningen kallade beställare (B).

UF3.1.1 UPPHANDLINGSFÖRFARANDE

Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 067-157412
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Då endast ett anbud inkommit, beslutas av Stockholms universitet att upphandlingen ska avbrytas på grund av bristande konkurrens.

Visma annons: https://opic.com/id/afpfdjoyea

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/06/2019

Send til en kollega

0.104