23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 113-278178
Offentliggjort
14.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Stockholms stad, Serviceförvaltningen

Resebyråtjänster 2018


Stockholms stad, Serviceförvaltningen

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Stockholms stad, Serviceförvaltningen
212000-0142
Box 7005
Stockholm
121 07
Sverige
Kontaktperson: Leyla Chaer
E-post: leyla.chaer@stockholm.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stockholm.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Resebyråtjänster 2018

Referensnummer: 3.3.2-592/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
63000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen innebär ett heltäckande koncept av resebyrå- och reseadministrativa tjänster för stadens tjänsteresor i Sverige och utomlands. Detta innebär att ombesörja bokingar av resor av olika slag såsom flyg-, land-, och båttransporter, bokningar av transfer, bokningar av hotellrum, bokningar av grupp- och konferensarrangemang samt övriga resebyråtjänster. Upphandlingen avser fullservice men även självbokning (online) ska kunna erbjudas.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 60 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
63500000
63510000
63515000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen innebär ett heltäckande koncept av resebyrå- och reseadministrativa tjänster för stadens tjänsteresor i Sverige och utomlands. Detta innebär att ombesörja bokingar av resor av olika slag såsom flyg-, land-, och båttransporter, bokningar av transfer, bokningar av hotellrum, bokningar av grupp- och konferensarrangemang samt övriga resebyråtjänster. Upphandlingen avser fullservice men även självbokning (online) ska kunna erbjudas.

Upphandlingens syfte

Syftet med upphandlingen är att staden ska teckna ett ramavtal med en resebyrå som har kompetens och kapacitet att tillgodose stadens behov av resebyrå- och reseadministrativa tjänster gällande stadens tjänsteresor i Sverige och utomlands.

Staden har i dag ett ramavtal för resebyråtjänster med HRG Nordic. Detta avtal går ut den 30 september 2019 och en ny upphandling måste genomföras.

Avropare av resebyråtjänster för tjänsteresor kan vara såväl tjänstemän som politiker inom staden. Resenärer kan vara samtlig medarbetare, konsulter eller andra personer som reser efter beställarens bokning. En person som reser efter beställarens bokning behöver inte vara anställd hos beställaren utan kan exempelvis vara inbjudna gäster, patienter, konsulter m.fl.

Beställning/avrop ska kunna göras av resenär själv eller av förvaltning/bolag utsedd resebokare.

Upphandlingens volym/omfattning

Statistik för stadens bokningar och resande finns i bilaga 6 - Statistik. Den totala kostnaden per år för resor och boende via nuvarande avtal uppgår till ca 15 miljoner kr per år. Under 2018 togs 83 st kontakter under jourtid (24-timmars service) och det genomfördes 293 bokningar i självbokningssystemet.

Inga garantier kan lämnas på volymer eller möjligheter att få ett bestämt antal uppdrag. Avtalets omfattning kan komma att förändras på grund av att verksamheter inom staden avvecklas eller tillkommer.

Upphandlingen är kommunövergripande (centralupphandling), d.v.s. omfattar stadens samtliga nämnder. Utöver nämnderna deltar följande i upphandlingen:

AB Stockholmshem

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag SISAB

Stockholms Stads Parkerings AB

AB Familjebostäder

AB Familijebostäder Fastighetsnät

Hemmahamnen Kontor AB

Gyllene Ratten Ny AB

AB Stokab

St Erik Kommunikation AB

Stockholms Business Region AB

Visit Stockholm AB

Invest Stockholm Business Region AB

SGA Fastigheter AB

AB Svenska Bostäder

AB Stadsholmen

Samordningsförbundet Stockholms stad

Stockholms Hamn AB

Stockholms Stadshus AB

Stockholm Vatten AB

Stockholm Avfall AB

Bostadsförmedlingen

Anbudstidens utgång

Den upphandlande myndigheten har inte möjlighet att pröva ett anbud som inkommer för sent.

Anbudet ska vara serviceförvaltningen tillhanda senast:

2019-05-06

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara bindande till och med 2020-02-28

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 066-154870
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Hogg Robinson Nordic AB
556506-6122
Box 139
STOCKHOLM
101 22
Sverige
E-post: anna.ununger@hrgworldwide.com
Nuts-kod: SE110

Internetadress: http://www.hrgworldwide.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 60 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 60 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/06/2019

Send til en kollega

0.101