23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 113-278614
Offentliggjort
14.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

FynBus

FR4 - Udbud af specialkørsel i Assens og Nordfyns Kommune


FynBus

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
FynBus
29979944
Tolderlundsvej 9
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Helle Skjødt Hansen
Telefon: +45 63112214
E-mail: hsh@fynbus.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/829e1efc-18cb-42e0-b1fe-31c22a0cf236/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Offentlig transport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

FR4 - Udbud af specialkørsel i Assens og Nordfyns Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omfatter udførelse af Specialkørsel, herunder bl.a. specialskolekørsel, kørsel til genoptræning og dag-/aktivitetscentre og elevkørsel.

De enkelte borgere er alle visiterede til ordningen af Assens eller Nordfyns Kommune.

Udbuddet er inddelt i 5 pakker.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pakke AS-1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000
60112000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud omfatter udførelse af Specialkørsel, herunder bl.a. specialskolekørsel, kørsel til genoptræning og dag-/aktivitetscentre og elevkørsel fra Assens Kommune til:

- Nørrebjergskolen,

- Rosengårdsskolen,

- Paarup skole,

- Nyborg Heldagsskole,

- Lumby skole,

- Enghaveskolen,

- CSV Sortelung,

- CSV Odense,

- Østre Skole Heldagsklasserne,

- Heden Vantinge skole,

- Nordskovens Friskole.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbyder har option på forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår i op til 2 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pakke NF-1

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000
60112000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud omfatter udførelse af Specialkørsel, herunder bl.a. specialskolekørsel, kørsel til genoptræning og dag-/aktivitetscentre og elevkørsel fra Nordfyns Kommune til:

- Specialskole Søhusskolen,

- Specialskole Lumby skole,

- Specialskole Enghaveskolen,

- STU Rosa,

- Specialskole CSV Rismarksvej,

- Aktivitetscenter Tarup Gl. Præstegård,

- OUH Rehab / Spec. genoptræning,

- AspIT,

- Kulturhuset,

- Od. Værkstederne - Camillagården,

- Specialskole Nørrebjergskolen,

- Specialskole Rosengårdskolen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbyder har option på forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår i op til 2 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pakke NF-2

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000
60112000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud omfatter udførelse af Specialkørsel, herunder bl.a. specialskolekørsel, kørsel til genoptræning og dag-/aktivitetscentre og elevkørsel fra Nordfyns Kommune til:

- Specialskole Skrillingeskolen / Øresundsvænget,

- Specialskole Bogense skole/SFO,

- Aktivitetscenter Bogense Solgården,

- Bogense svømmehal / Genoptræning,

- Sundhedshuset / Genoptræning.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbyder har option på forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår i op til 2 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pakke NF-3

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000
60112000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud omfatter udførelse af Specialkørsel, herunder bl.a. specialskolekørsel, kørsel til genoptræning og dag-/aktivitetscentre og elevkørsel fra Nordfyns Kommune til:

- Aktivitetscenter Daghøjskolen Femkanten,

- Aktivitetscenter Seniorhuset Mødestedet,

- Vesterbo / Genoptræning,

- Havrehedsskolen / Elevkørsel,

- Specialskole Søndersøskolen/Nordmarksvej,

- Børnehaven Tigerhuset.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbyder har option på forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår i op til 2 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pakke NF-4

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000
60112000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud omfatter udførelse af Specialkørsel, herunder bl.a. specialskolekørsel, kørsel til genoptræning og dag-/aktivitetscentre og elevkørsel fra Nordfyns Kommune til:

- Aktivitetscenter Bryggergården,

- Genoptræningscenter Otterup/Stadionvej,

- Seniorhuset Otterup,

- Specialskole Heldagsskolen,

- Specialskole Sletten skole.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbyder har option på forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår i op til 2 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 039-089041
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Pakke AS-1
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
24/05/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Bergholdt.dk A/S
Odense
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Pakke AS-1
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
24/05/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Bergholdt.dk A/S
Odense
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Pakke AS-1
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
29/05/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Taagaards Busser
Otterup
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Pakke AS-1
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
26/05/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Søndersø Taxi
Søndersø
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Pakke AS-1
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
24/05/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Bergholdt.dk A/S
Odense
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/06/2019

Send til en kollega

0.126