23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 116-285081
Offentliggjort
19.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Jönköpings kommun

Skolskjuts- och undervisningstrafik


Jönköpings kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Jönköpings kommun
212000-0530
Stadskontoret
Jönköping
551 89
Sverige
Kontaktperson: Annika Elm
E-post: annika.elm@jonkoping.se
Nuts-kod: SE211

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.jonkoping.se/stadskontoret

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Skolskjuts- och undervisningstrafik

Referensnummer: 17/197
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60130000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Uppdraget omfattar skoltrafik där huvuddelen är särskilt anordnade skolskjutsar för elever i grundskolan och i förskoleklass inom Jönköpings kommun.

Inledning

Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende Skoltrafik.

Omfattning

Uppdraget omfattar skoltrafik där huvuddelen är särskilt anordnade skolskjutsar för elever i grundskolan och i förskoleklass inom Jönköpings kommun i enlighet med bilagorna anbudsområde/spår 1 - 8.

Skjutsar inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan upphandlas separat och omfattas inte i detta uppdrag.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 198 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE211
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget omfattar skoltrafik där huvuddelen är särskilt anordnade skolskjutsar för elever i grundskolan och i förskoleklass inom Jönköpings kommun.

Inledning

Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende Skoltrafik.

Omfattning

Uppdraget omfattar skoltrafik där huvuddelen är särskilt anordnade skolskjutsar för elever i grundskolan och i förskoleklass inom Jönköpings kommun i enlighet med bilagorna anbudsområde/spår 1 - 8.

Skjutsar inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan upphandlas separat och omfattas inte i detta uppdrag.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 048-110484
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 11
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
KarlssonBuss
556402-2324
Box 118
Vaggeryd
567 22
Sverige
E-post: jimmy.karlsson@karlssonbuss.se
Nuts-kod: SE211

Internetadress: http://www.karlssonbuss.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 24 750 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 11
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Buss i Väst AB
556446-9343
Gårdatorget 1
Göteborg
412 50
Sverige
E-post: anna-karin.nilsson@bivab.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 24 750 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 24 750 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 11
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Flexbuss Sverige AB
556360-2522
Prästgårdsgränd 4
Nybro
382 33
Sverige
E-post: krister@flexbuss.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 24 750 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 11
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Smålandsbussen AB
556346-8544
Humlevägen 10
Jönköping
553 38
Sverige
E-post: samuel.isgarde@hglbuss.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.smalandsbussen.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 24 750 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Jönköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/06/2019

Send til en kollega

0.111