23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 116-285091
Offentliggjort
19.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Jönköpings kommun

Specialresor med minibuss och handikappfordon


Jönköpings kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Jönköpings kommun
212000-0530
Stadskontoret
Jönköping
551 89
Sverige
Kontaktperson: Annika Elm
E-post: annika.elm@jonkoping.se
Nuts-kod: SE211

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.jonkoping.se/stadskontoret

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Specialresor med minibuss och handikappfordon

Referensnummer: 17/339
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60140000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Uppdraget avser transporter av elever inom förskoleklass och grundskola samt grund-, och gymnasiesärskolan med minibuss eller specialfordon.

Inledning

Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende transporter av elever inom förskoleklass och grundskola samt grund-, och gymnasiesärskolan med minibuss eller specialfordon.

Uppdraget avser transporter av elever i förskoleklass, grundskola samt grund- och gymnasiesärskola inom Jönköping och Habo kommun.Transporterna ska ske med minibuss och handikappfordon och upphandlas per anbudsområde. Förfrågningsunderlaget består av 4 anbudsområde och anbud kan lämnas på ett eller flera anbudsområden.

Uppdraget avser inte skoltrafik av elever inom grund- och förskoleklass vilket upphandlas separat.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 46 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
60130000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE211
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget avser transporter av elever inom förskoleklass och grundskola samt grund-, och gymnasiesärskolan med minibuss eller specialfordon.

Inledning

Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende transporter av elever inom förskoleklass och grundskola samt grund-, och gymnasiesärskolan med minibuss eller specialfordon.

Omfattning

Uppdraget avser transporter av elever i förskoleklass, grundskola samt grund- och gymnasiesärskola inom Jönköping och Habo kommun.Transporterna ska ske med minibuss och handikappfordon och upphandlas per anbudsområde.

Förfrågningsunderlaget består av 4 anbudsområde

— Anbudsområde 1 Junedal

— Anbudsområde 2 Rosenlund

— Anbudsområde 3 Sanda

— Anbudsområde 4 Habo

Omfattning Skolskjutsen i anbudsområde 1 Junedal omfattar c:a 59 skolskjutselever i de fem huvudsakliga skolorna Junedalskolan, Junedal södra, Nyarpskolan, Stadsgårdsskolan och Tenhults Naturbruksgymnasium i anbudsområdet. Uppdraget omfattar 8 minibussar och 1 handikappfordon.

Skolskjutsen i anbudsområde 2 Rosenlund omfattar c:a 88 skolskjutselever i de två huvudsakliga skolorna Kålgården utbildningsenhet F-6 och Rosenlundsskolan F-6 i anbudsområdet. Uppdraget omfattar 11 minibussar och 1 handikappfordon.

Skolskjutsen i anbudsområde 3 Sanda omfattar c:a 55 skolskjutselever i de tre huvudsakliga skolorna Österängsskolan, Sanda grundsärskola samt Sanda gymnasiesärskolan i anbudsområdet. Uppdraget omfattar 5 minibussar och 5 handikappfordon.

Skolskjutsen i anbudsområde 4 Habo omfattar c:a 11 skolskjutselever i fem huvudsakliga skolorna Österängsskolan, Nyarpskolan, Junedalskolan, Sanda grundsärskola samt Sanda gymnasiesärskolan i anbudsområdet. Uppdraget omfattar 1 minibuss och 1 handikappfordon.

Utöver de fasta transporterna till och från skola ska fordonen kunna användas för kompletterande transporter såsom undervisningsresor och praktikplats m.m. inom anbudsområdet.

Vid eventuellt nytillkommande särskolor förbehåller sig beställaren rätten att välja lämpligast anbudsområde för denna skola.

Antalet skoldagar per läsår är cirka 185 dagar.

Uppdraget avser inte skoltrafik av elever inom grund- och förskoleklass vilket upphandlas separat.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 048-110515
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Thomas Kimmehed AB
556341-4563
Box 77
Vaggeryd
567 22
Sverige
E-post: thomas@kimmehed.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 11 500 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 11 500 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
ÖstSmå AB
559033-8124
Brännevägen 1
Ödeshög
599 33
Sverige
E-post: info@ostsma.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 11 500 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 11 500 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Smålandsbussen AB
556346-8544
Humlevägen 10
Jönköping
553 38
Sverige
E-post: samuel.isgarde@hglbuss.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.smalandsbussen.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 11 500 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 11 500 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Jönköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/06/2019

Send til en kollega

0.119