23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 116-285102
Offentliggjort
19.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Stockholms universitet

Taxitjänster


Stockholms universitet

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Stockholms universitet
202100-3062
Registrator
Stockholm
106 91
Sverige
Kontaktperson: Markus Lundström
E-post: markus.lundstrom@su.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.su.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Taxitjänster

Referensnummer: SU FV-3565-18
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60120000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Stockholms universitet, i fortsättningen kallad SU, inbjuder företag, i fortsättningen kallad Anbudsgivare, att inkomma med anbud avseende Taxitjänster.

SU genomför upphandlingen i eget namn och som ombud för följande lärosäten:

Södertörns högskola (SH)

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Omfattning

Upphandlingen omfattar taxiresor i tjänsten med bil upp till sju (7) passagerare inom Stockholms län.

Ramavtal tecknas med tre (3) leverantörer förutsatt att tillräckligt många godkända anbud inkommer.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 15 200 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Stockholms universitet, i fortsättningen kallad SU, inbjuder företag, i fortsättningen kallad Anbudsgivare, att inkomma med anbud avseende Taxitjänster.

SU genomför upphandlingen i eget namn och som ombud för följande lärosäten:

Södertörns högskola (SH)

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Omfattning

Upphandlingen omfattar taxiresor i tjänsten med bil upp till sju (7) passagerare inom Stockholms län.

Ramavtal tecknas med tre (3) leverantörer förutsatt att tillräckligt många godkända anbud inkommer.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Realtidsapp / Viktning: Medel
Kostnadskriterium - Namn: Miljöbil / Viktning: Medel
Kostnadskriterium - Namn: Referensuppdrag / Viktning: Medel
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 059-136561
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Taxi Kurir i Stockholm AB
556260-6060
Ellipsvägen 12
Kungens kurva
141 75
Sverige
E-post: magnus.klintback@cabonline.com
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 15 200 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Sverigetaxi i Stockholm AB
556470-1919
Hammarbacken 12
Sollentuna
191 49
Sverige
E-post: magnus.klintback@cabonline.com
Nuts-kod: SE110

Internetadress: http://www.taxi020.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 15 200 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/06/2019

Send til en kollega

1.122