23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 117-288000
Offentliggjort
20.06.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Stockholms läns landsting, Färdtjänstnämnden

Upphandling avseende Bårtaxi


Stockholms läns landsting, Färdtjänstnämnden

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 113-277669)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholms läns landsting, Färdtjänstnämnden
232100-0016
Lindhagensgatan 100
Stockholm
10573
Sverige
Kontaktperson: Therese Genetay
E-post: therese.genetay@sll.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sll.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling avseende Bårtaxi

Referensnummer: TN 2018-1798
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Bårtaxi sjukresor färdtjänst färdtjänsttaxi

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/06/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 113-277669

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 15/08/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 05/09/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 16/08/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 06/09/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.078