23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 120-293173
Offentliggjort
25.06.2019
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Kalmarsundsregionens Renhållare

Förhandsannons Sopbilar, KSRR


Kalmarsundsregionens Renhållare

Förhandsmeddelande

Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Kalmarsundsregionens Renhållare
222000-1883
Vesholmsvägen 12
Kalmar
392 44
Sverige
Kontaktperson: Peter Mellbo
E-post: peter.mellbo@ksrr.se
Nuts-kod: SE213

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ksrr.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afpoynihyw&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Förhandsannons Sopbilar, KSRR

Referensnummer: 2019-2020
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34144511
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Härmed förhandsannonserar KSRR kommande upphandling av sopbilar. Upphandlingen är planerad att annonseras under sensommaren 2019, med leverans av sopbilarna under september 2020. Upphandlingen kommer att omfatta:

Tre (3) st. fabriksnya kärltömmande baklastare med biogasdrift, elektronisk kärlregistrering och fordonsdator. Helhetsåtagande avseende service och reparation på hela fordonet under 84 månader från leveransdatum

2 st. 2-axlig med enfacks sopaggregat

1 st. 3-axlig med tvåfacks sopaggregat

Läs mer om KSRR:s verksamhet på ksrr.se

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34144000
34144510
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE213
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Härmed förhandsannonserar KSRR kommande upphandling av sopbilar. Upphandlingen är planerad att annonseras under sensommaren 2019, med leverans av sopbilarna under september 2020. Upphandlingen kommer att omfatta:

Tre (3) st. fabriksnya kärltömmande baklastare med biogasdrift, elektronisk kärlregistrering och fordonsdator. Helhetsåtagande avseende service och reparation på hela fordonet under 84 månader från leveransdatum

2 st. 2-axlig med enfacks sopaggregat

1 st. 3-axlig med tvåfacks sopaggregat

Läs mer om KSRR:s verksamhet på ksrr.se

II.2.5) Tilldelningskriterier
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
II.2.10) Information om alternativa anbud
II.2.11) Information om optioner
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
02/09/2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.5) Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet:

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Jönköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/06/2019

Send til en kollega

0.244