23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 121-297048
Offentliggjort
26.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Alingsås kommun

Flytt-, transport- och magasineringstjänster


Alingsås kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Alingsås kommun
212000-1553
Stora torget 1
Alingsås
441 81
Sverige
Kontaktperson: Filip Olsson Lagerstedt
E-post: filip.olsson.lagerstedt@alingsas.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.alingsas.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Flytt-, transport- och magasineringstjänster

Referensnummer: 2019.285
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Inledning

Alingsås kommun genomför en ramavtalsupphandling avseende Flytt-, transport- och magasineringstjänster och inbjuder anbudsgivare, nedan kallad leverantör, att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument.

Objekt och omfattning

Ramavtalet omfattar Flytt-, transport- och magasineringstjänster.

Uppdraget består av diverse transporter, flyttar samt magasinering inom Alingsås kommun.

Beställarens behov följer enligt nedan.

Flytt/transport av möbler/inventarier, eventuella pianon, hela kontor, utbildningslokaler/lärosalar, yrkesskolor, bohag, bibliotek etc. med flyttfordon inklusive erforderlig utrustning inom en och samma byggnad eller mellan olika adresser inom Alingsås kommun.

Bortforsling av gods, till exempel till återvinningscentral, dock ej farligt avfall

Magasinering av gods

Demontering/monteringshjälp

Uthyrning och försäljning av flyttkartonger

Tillhandahållande av utrustning/arbetshjälpmedel

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 500 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
63120000
63122000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Inledning

Alingsås kommun genomför en ramavtalsupphandling avseende Flytt-, transport- och magasineringstjänster och inbjuder anbudsgivare, nedan kallad leverantör, att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument.

Objekt och omfattning

Ramavtalet omfattar Flytt-, transport- och magasineringstjänster.

Uppdraget består av diverse transporter, flyttar samt magasinering inom Alingsås kommun.

Beställarens behov följer enligt nedan.

Flytt/transport av möbler/inventarier, eventuella pianon, hela kontor, utbildningslokaler/lärosalar, yrkesskolor, bohag, bibliotek etc. med flyttfordon inklusive erforderlig utrustning inom en och samma byggnad eller mellan olika adresser inom Alingsås kommun

Bortforsling av gods, till exempel till återvinningscentral, dock ej farligt avfall

Magasinering av gods

Demontering/monteringshjälp

Uthyrning och försäljning av flyttkartonger

Tillhandahållande av utrustning/arbetshjälpmedel

Ramavtalet är ett avtal utan volymförpliktelser. Verksamhet som berör ramavtalsområdet kan bedrivas i egen regi. I sådana fall är ramavtalet att betrakta som ett komplement till den egna verksamheten.

Observera att det kan finnas redan gällande avtal för verksamhet som berör ramavtalets område. Dessa avtal upphör inte att gälla i anledning av detta ramavtal.

Uppskattad volym

Den nedan angivna avtalsvolymen innebär en uppskattad volym och innebär endast ett riktvärde. Det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre och några garanterade volymer lämnas inte.

Under avtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån politiska beslut, verksamhets-/organisationsförändringar m.m. som kan påverka behovet, volymerna, antalet avtalsanvändare eller leveransställen.

Beställningsvolymen under den sammanlagda avtalstiden uppskattas till cirka 4 500 000 SEK.

Avtalsstart

Planerad avtalsstart 8.5.2019

Avtalsslut

Planerat avtalsslut 7.5.2023

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 057-131655
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Movare AB
556963-0139
Box 211
Mölndal
431 23
Sverige
E-post: sami.engholm@movare.se
Nuts-kod: SE232
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 500 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
25/06/2019

Send til en kollega

0.092