23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 122-299239
Offentliggjort
27.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Halmstads Energi och Miljö AB

Transporttjänster


Halmstads Energi och Miljö AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Halmstads Energi och Miljö AB
556528-3248
Box 31
Halmstad
301 02
Sverige
Kontaktperson: Nathalie Rapp
E-post: nathalie.rapp@hem.se
Nuts-kod: SE231

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hem.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Transporttjänster

Referensnummer: HEM 2018/00202
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar:

- konventionella containertransporter med lastväxlare

- lastväxlarkörning med kran för t ex tömning av djupbehållare

- vanliga kranbilsuppdrag för utsättning och hemtagning av containers i spannet mellan 3-10 kbm

- transport av liftdumpers

Transportuppdrag som inte omfattas av upphandlingen är:

Transporter av farligt avfall, el-avfall och avfall som omfattas av producentansvar

Transporter av importerat avfall

Transporter av flis

Transportuppdrag som ingår i andra entreprenaduppdrag, tex bygg

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
63100000
63111000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE231
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar:

- konventionella containertransporter med lastväxlare

- lastväxlarkörning med kran för t.ex. tömning av djupbehållare

- vanliga kranbilsuppdrag för utsättning och hemtagning av containers i spannet mellan 3 - 10 kbm

- transport av liftdumpers

Omfattning

Upphandlingen omfattar:

Konventionella containertransporter med lastväxlare

Lastväxlarkörning med kran för t.ex. tömning av djupbehållare

Vanliga kranbilsuppdrag för utsättning och hemtagning av containers i spannet mellan 3 - 10 kbm

Transport av liftdumpers

Transportuppdrag som inte omfattas av upphandlingen är:

Transporter av farligt avfall, el-avfall och avfall som omfattas av producentansvar

Transporter av importerat avfall

Transporter av flis

Transportuppdrag som ingår i andra entreprenaduppdrag, t.ex. bygg

Föregående års volym var ca 1 500 000 SEK.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera HEM:s verkliga behov.

Avtalstiden är 16.6.2019 - 15.6.2021 med möjlighet till förlängning i maximalt 3 år.

Upphandlingen kommer att resultera i ramavtal för successiva avrop under avtalstiden. Viss verksamhet som berör avtalsområdet kan bedrivas i egen regi. I sådana fall är ramavtalet att betrakta som ett komplement till den egna verksamheten.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 083-198079
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 5
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
EliaExpress i Halmstad AB
556541-6541
Ryttarevägen 6
Halmstad
302 60
Sverige
E-post: hakan.nilsson@eliaexpress.se
Nuts-kod: SE231

Internetadress: http://www.eliaexpress.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 6 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 6 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
TransportCentralen i Halmstad AB
556842-6307
Gjutaregatan 7
Halmstad
302 62
Sverige
E-post: markus.johansson@transportcentralen.se
Nuts-kod: SE231

Internetadress: http://www.transportcentralen.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 6 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 6 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Sydschakt
743000-3561
Pinnmogatan 5
Helsingborg
254 64
Sverige
E-post: jonas.lilja@sydschakt.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress: http://www.sydschakt.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 6 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 6 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
26/06/2019

Send til en kollega

0.082