23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 130-319363
Offentliggjort
09.07.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Finansministeriets Koncern - Moderniseringsstyrelsen

Udbud af Rammeaftale vedrørende indkøb af Flytteydelser (Flytteaftalen)


Finansministeriets Koncern - Moderniseringsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Finansministeriets Koncern - Moderniseringsstyrelsen
10213231
Landgreven 4
København K
1301
Danmark
Kontaktperson: Nete Schmidt Pilsgaard
Telefon: +45 33928000
E-mail: nespi@modst.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/106109434.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/106109434.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/106109434.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Rammeaftale vedrørende indkøb af Flytteydelser (Flytteaftalen)

Sagsnr.: 2019-1740
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Moderniseringsstyrelsen udbyder en rammeaftale vedrørende indkøb af flytteydelser på vegne af hele staten. Rammeaftalen er opdelt i tre (3) delaftaler. Ydelsens nærmere indhold fremgår af pkt. II.2.4).

Statslige institutioner bliver ved rammeaftalens ikrafttræden forpligtet til at anvende rammeaftalen.

Institutionerne for forberedende grunduddannelse er forpligtede til at anvende aftalen.

En række selvejende institutioner mv., hvis bevilling er optaget på finansloven, er oprindelige parter i rammeaftalen og kan derfor gøre brug af rammeaftalen. Danmarks Nationalbank, Folketinget, Dansk Institut for Internationale studier, Institut for Menneskerettigheder, Færøernes Hjemmestyre samt Grønlands Selvstyre er ligeledes parter i rammeaftalen og kan derfor gøre brug af rammeaftalen. Disse har ret, men ikke pligt til at anvende aftalen. Forsvarsministeriets ressortområde (Forsvaret) har ret, men ikke pligt til at anvende aftalen.

Nærmere oplysninger om partsstatus fremgår af udbudsmaterialet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 - Jylland og Fyn

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000
60100000
63120000
63520000
63710000
63712000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
NUTS-kode: DK04
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter levering i Jylland og på Fyn.

Rammeaftalen omfatter følgende Flytteydelser inden for følgende områder:

Flytteservice bestående af:

— Kontorflytning fra én Lokation til en anden Lokation, internt såvel som eksternt. Dette indebærer flytning af foruddefinerede standard- og nettoarbejdspladser og foruddefineret supplerende kontorinventar og -udstyr, derunder nødvendig adskillelse og samling af skriveborde og inventar, ned- og udpakning, samt mere kompleks kontorflytning,

— Flytning af arkiv, bl.a. i relation til en kontorflytning fra én Lokation til en anden Lokation, internt såvel som eksternt,

— Flyttestyring herunder planlægning og udformning af flyttelogistik og mærkningsmateriale.

Flytterelaterede ydelser bestående af:

— Fra- og tilkobling af it- og teleudstyr vedrørende PC, skærme, tastatur, bordlampe, telefon,

— Rømning og oprydning af fraflyttede lokaler,

— Flytning af tunge effekter, eksempelvis brand- og pengeskabe,

— Færdigjustering efter endt flytteopgave,

— Midlertidig bufferopmagasinering af flyttegods i direkte relation til den enkelte flytteopgave,

— Leje/køb af flyttekasser, hvor disse ikke allerede indgår i flytteopgaven og leje af flyttebure,

— Leje af containere til brug ved rømning/oprydning,

— Ekstra forsikringsdækning.

Ovennævnte udgør alene en overordnet beskrivelse af Ydelsen. Ydelsens nærmere indhold fremgår af Rammeaftalen, herunder Bilag 1B.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 - Sjælland og Bornholm (ekskl. Nordsjælland)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000
60100000
63120000
63520000
63710000
63712000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014
NUTS-kode: DK021
NUTS-kode: DK022
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter flytteydelser for institutioner beliggende på Sjælland og Bornholm (ekskl. Nordsjælland)

Rammeaftalen omfatter følgende Flytteydelser inden for følgende områder:

Flytteservice bestående af:

— Kontorflytning fra én Lokation til en anden Lokation, internt såvel som eksternt. Dette indebærer flytning af foruddefinerede standard- og nettoarbejdspladser og foruddefineret supplerende kontorinventar og -udstyr, derunder nødvendig adskillelse og samling af skriveborde og inventar, ned- og udpakning, samt mere kompleks kontorflytning,

— Flytning af arkiv, bl.a. i relation til en kontorflytning fra én Lokation til en anden Lokation, internt såvel som eksternt,

— Flyttestyring herunder planlægning og udformning af flyttelogistik og mærkningsmateriale.

Flytterelaterede ydelser bestående af:

— Fra- og tilkobling af it- og teleudstyr vedrørende PC, skærme, tastatur, bordlampe, telefon,

— Rømning og oprydning af fraflyttede lokaler,

— Flytning af tunge effekter, eksempelvis brand- og pengeskabe,

— Færdigjustering efter endt flytteopgave,

— Midlertidig bufferopmagasinering af flyttegods i direkte relation til den enkelte flytteopgave,

— Leje/køb af flyttekasser, hvor disse ikke allerede indgår i flytteopgaven og leje af flyttebure,

— Leje af containere til brug ved rømning/oprydning,

— Ekstra forsikringsdækning.

Ovennævnte udgør alene en overordnet beskrivelse af Ydelsen. Ydelsens nærmere indhold fremgår af Rammeaftalen, herunder Bilag 1B.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 - Hovedstaden og Nordsjælland

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000
60100000
63120000
63520000
63710000
63712000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 omfatter flytteydelser for institutioner beliggende i Hovedstaden og Nordsjælland.

Rammeaftalen omfatter følgende Flytteydelser inden for følgende områder:

Flytteservice bestående af:

— Kontorflytning fra én Lokation til en anden Lokation, internt såvel som eksternt. Dette indebærer flytning af foruddefinerede standard- og nettoarbejdspladser og foruddefineret supplerende kontorinventar og -udstyr, derunder nødvendig adskillelse og samling af skriveborde og inventar, ned- og udpakning, samt mere kompleks kontorflytning,

— Flytning af arkiv, bl.a. i relation til en kontorflytning fra én Lokation til en anden Lokation, internt såvel som eksternt,

— Flyttestyring herunder planlægning og udformning af flyttelogistik og mærkningsmateriale.Flytterelaterede ydelser bestående af:

— Fra- og tilkobling af it- og teleudstyr vedrørende PC, skærme, tastatur, bordlampe, telefon,

— Rømning og oprydning af fraflyttede lokaler,

— Flytning af tunge effekter, eksempelvis brand- og pengeskabe,

— Færdigjustering efter endt flytteopgave,

— Midlertidig bufferopmagasinering af flyttegods i direkte relation til den enkelte flytteopgave,

— Leje/køb af flyttekasser, hvor disse ikke allerede indgår i flytteopgaven og leje af flyttebure,

— Leje af containere til brug ved rømning/oprydning,

— Ekstra forsikringsdækning.

Ovennævnte udgør alene en overordnet beskrivelse af Ydelsen. Ydelsens nærmere indhold fremgår af Rammeaftalen, herunder Bilag 1B.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 67 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

1) Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed. Soliditetsgraden angives som forholdet mellem tilbudsgiverens samlede egenkapital og tilbudsgiverens samlede aktiver. Oplysningerne om tilbudsgivers soliditetsgrad, samlede egenkapital og samlede aktiver skal angives i ESPD, Del IV, afsnit B: Økonomisk og Finansiel formåen - Finansielle nøgletal;

2) Tilbudsgivers samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed. Oplysningerne skal angives i ESPD, Del IV, afsnit B: Økonomisk og Finansiel formåen - Samlet årsomsætning.

Ad 1) og 2) Ved "det seneste disponible regnskabsår" forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD, Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet, jf. i øvrigt punkt. VI.3) Yderligere oplysninger nedenfor. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD, Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: 2

1) Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, der er minimum:

- Delaftale 1: 8%,

- Delaftale 2: 8%,

- Delaftale 3: 8%.

Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad.

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.

Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.

Ordregiver beregner soliditetsgraden ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD, Del IV, afsnit B: Økonomisk og Finansiel formåen - Finansielle nøgletal. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD'er, vurderes de således samlet;

2) Som mindstekrav kræves endvidere en samlet årlig omsætning i det seneste disponible regnskabsår, der mindst udgør:

- Delaftale 1: 3 000 000 DKK,

- Delaftale 2: 3 000 000 DKK,

- Delaftale 3: 10 000 000 DKK.

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og disse enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Ordregiver beregner omsætningen ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD, Del IV, afsnit B: Økonomiske og Finansiel formåen - Samlet årsomsætning. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD'er, vurderes de således samlet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen regulerer i relevant omfang Leverandørens udvisning af samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact og som formuleret i OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder.

Rammeaftalen indeholder desuden krav i henhold til ILO-konvention 94 jf. cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med rammeaftalens opfyldelse, herunder personale og underleverandører, skal kunne sikkerhedsgodkendes til et niveau som krævet af den enkelte kunde, jf. cirkulære nr. 10338 af 17.12.2014. Politiets og Forsvarets sikkerhedsmyndighed foretager en sikkerhedsundersøgelse med henblik på den enkelte kundes godkendelse. Leverandøren skal opretholde den kapacitet af sikkerhedsgodkendte medarbejdere, der er krævet af den enkelte kunde, jf. ovenfor.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 10
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/08/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/08/2019
Tidspunkt: 10:05

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på udbudshjemmesiden, der er anført i pkt. I.3). Tilbudsgivere kan via Mercell få tildelt brugernavn og adgangskode.

Der afholdes orienteringsmøde vedrørende udbuddet, herunder udfyldelsen af ESPD, d. 31/07/2019 kl. 13.00 hos Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K. Se nærmere oplysninger i udbudsbetingelserne.

Tilbudsgiveren skal udfylde og vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-2 nævnte forhold. Der er tale om foreløbigt bevis for:

1) at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor, og

2) at tilbudsgiveren opfylder de mindstekrav til egnethed (økonomisk og finansiel kapacitet), der er fastsat ovenfor i punkt III.1.2.

Ordregiveren skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, nr. 4 eller nr. 6. Tilbudsgiver skal anføre oplysningerne herom i ESPD, Del III, afsnit A, B og C.

Før ordregivers beslutning om tildeling af rammeaftalerne, skal ordregiver kræve, at de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalerne til, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § 159 stk. 2. For tilbudsgivere, der er hjemhørende i Danmark kan dokumentationen udgøres af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning. For tilbudsgivere, der er hjemmehørende i udlandet henvises til udbudsbetingelserne.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) enten vedr. pkt. III.1.2, skal tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen jf. udbudslovens § 144, stk.2. Skabelon for støtteerklæring kan hentes i Mercell.

I relation til punkt III.1.2 bemærkes, at såfremt rammeaftalerne tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal rammeaftalen underskrives af samtlige deltagere i sammenslutningen.

Ordregiver kræver, at tilbudsgiver og den juridiske enhed, som tilbudsgiveren baserer sin økonomiske og finansielle formåen på hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

Ordregivers skriftlige svar på modtagne skriftlige spørgsmål fra interesserede tilbudsgivere vil blive offentliggjort på den særlige hjemmeside, jf. pkt. 1.3). Interesserede deltagere opfordres til løbende at holde sig orienteret. Frist for spørgsmål og besvarelse heraf fremgår af udbudsbetingelserne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/07/2019

Send til en kollega

0.092