23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 137-337400
Offentliggjort
18.07.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Kalmar kommun

Däck och däckservice för lätta- och tunga fordon


Kalmar kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 108-262738)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Kalmar kommun
212000-0746
Box 611
KALMAR
39126
Sverige
Kontaktperson: Thorbjörn Petersson
E-post: thorbjorn.petersson@kalmar.se
Nuts-kod: SE213

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kalmar.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Däck och däckservice för lätta- och tunga fordon

Referensnummer: 2019-03
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34350000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Inbjudan

Ni inbjuds att inkomma med anbud i rubricerad upphandling enligt detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor.

I upphandlingsdokumentet benämns Kalmar Kommun som ”beställaren” och anbudsgivaren ”leverantören”.

Beställarens ombud i upphandlingen är Kalmar kommun, Kommunledningskontoret, Upphandlingsenheten.

Kontaktpersoner

Kontaktperson för upphandlingen:

Namn: Thorbjörn Petersson, upphandlare

Tfn: 0480-45 05 30

e-post: thorbjorn.petersson@kalmar.se

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/07/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 108-262738

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 05/08/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 27/08/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 06/08/2019
Lokal tid: 08:00
Ska det stå:
Datum: 28/08/2019
Lokal tid: 08:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.08