23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 139-341800
Offentliggjort
22.07.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Beredskabssstyrelsen

Opdateringer

Annullering
(05.08.2019)

Beredskabsstyrelsen har kunnet konstatere, at tilbudsfristen anført i udbudsbekendtgørelsen fejlagtigt grundet en teknisk fejl har været angivet til den 7.8.2019, kl.13:00. Da udbudsbekendtgørelse nr. 2019/3 139-341800 blev sendt til offentliggørelse den 17.7.2019, overholder den anførte tilbudsfrist ikke udbudslovens minimumsfrist for afgivelse af tilbud under et offentlig udbud, jf. udbudslovens § 57. Beredskabsstyrelsen har derfor besluttet, at dette udbud aflyses uden tildeling. Der vil snarest blive offentliggjort en ny udbudsbekendtgørelse om udbud af lastbilchassiser med henblik på gennemførsel af et nyt udbud. Det nye udbud vil også blive gennemført som et offentligt udbud.

Annullering
(05.08.2019)

Beredskabsstyrelsen har kunnet konstatere, at tilbudsfristen anført i udbudsbekendtgørelsen fejlagtigt grundet en teknisk fejl har været angivet til den 7.8.2019, kl.13:00. Da udbudsbekendtgørelse nr. 2019/3 139-341800 blev sendt til offentliggørelse den 17.7.2019, overholder den anførte tilbudsfrist ikke udbudslovens minimumsfrist for afgivelse af tilbud under et offentlig udbud, jf. udbudslovens § 57. Beredskabsstyrelsen har derfor besluttet, at dette udbud aflyses uden tildeling. Der vil snarest blive offentliggjort en ny udbudsbekendtgørelse om udbud af lastbilchassiser med henblik på gennemførsel af et nyt udbud. Det nye udbud vil også blive gennemført som et offentligt udbud.

Annullering
(05.08.2019)

Beredskabsstyrelsen har kunnet konstatere, at tilbudsfristen anført i udbudsbekendtgørelsen fejlagtigt grundet en teknisk fejl har været angivet til den 7.8.2019, kl.13:00. Da udbudsbekendtgørelse nr. 2019/3 139-341800 blev sendt til offentliggørelse den 17.7.2019, overholder den anførte tilbudsfrist ikke udbudslovens minimumsfrist for afgivelse af tilbud under et offentlig udbud, jf. udbudslovens § 57. Beredskabsstyrelsen har derfor besluttet, at dette udbud aflyses uden tildeling. Der vil snarest blive offentliggjort en ny udbudsbekendtgørelse om udbud af lastbilchassiser med henblik på gennemførsel af et nyt udbud. Det nye udbud vil også blive gennemført som et offentligt udbud.

Udbud af lastbilchassiser


Beredskabssstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Beredskabssstyrelsen
52990319
Datavej 16
Birkerød
3460
Danmark
Kontaktperson: KAPS - Kristian Lyng Rasmussen
E-mail: lyng@kammeradvokaten.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.brs.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245546&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245546&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af lastbilchassiser

Sagsnr.: 7521606
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34139000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Beredskabsstyrelsen ønsker at gennemføre et offentligt udbud af en rammeaftale – fordelt på 3 delaftaler.

Udbuddet er opdelt i følgende 3 delrammeaftaler:

— Rammeaftale 1: Lastbilchassiser over 7,5 tons – med almindeligt førerhus,

— Rammeaftale 2: Lastbilchassiser over 7,5 tons – med smal mandskabskabine,

— Rammeaftale 3: Lastbilchassiser over 7,5 tons – med bred mandskabskabine.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftale 1: Lastbilchassiser over 7,5 tons – med almindeligt førerhus

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34139100
34139200
34139300
34139000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale 1 omfatter lastbilchassiser over 7,5 tons - med almindeligt førerhus. Der henvises i øvrigt til punkt II.1.4) ovenfor, den relevante kravspecifikation, jf. »Rammeaftale 1, Bilag 1 - Kravspecifikation«, samt udbudsmaterialet i øvrigt.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 gange 1 år, jf. nærmere herom i Rammeaftalen 1, § 6.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

I »Rammeaftale 1 - Bilag 4« kan tilbudsgiverne bl.a. angive priser på en række tilvalgsydelser, som vil kunne tilkøbes til lastbilchassiserne.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftale 2: Lastbilchassiser over 7,5 tons – med smal mandskabskabine

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34139100
34139200
34139300
34139000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale 2 omfatter lastbilchassiser over 7,5 tons - med smal mandskabskabine.

Der henvises i øvrigt til punkt II.1.4) ovenfor, den relevante kravspecifikation, jf. »Rammeaftale 2 - Bilag 1 - Kravspecifikation«, samt udbudsmaterialet i øvrigt.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 gange 1 år, jf. nærmere herom i Rammeaftale 2,6.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

I »Rammeaftale 2 - Bilag 4« kan tilbudsgiverne bl.a. angive priser på en række tilvalgsydelser som vil kunne tilkøbes til lastbilchassiserne.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftale 3: Lastbilchassiser over 7,5 tons – med bred mandskabskabine

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34139100
34139200
34139300
34139000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale 3 omfatter lastbilchassiser over 7,5 tons - med bred mandskabskabine.

Der henvises i øvrigt til punkt II.1.4) ovenfor, den relevante kravspecifikation, jf. Rammeaftale 3 - Bilag 1 - Kravspecifikation, samt udbudsmaterialet i øvrigt.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 gange 1 år, jf. nærmere herom i Rammeaftale 3, § 6.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

I »Rammeaftale 3 - Bilag 4« kan tilbudsgiverne bl.a. angive priser på en række tilvalgsydelser, som vil kunne tilkøbes til lastbilchassiserne.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af:

(i) tilbudsgivers omsætning i de seneste tre disponible regnskabsår og

(ii) tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i

Relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

— Virksomhedens omsætning i de seneste tre disponible regnskabsår, f.eks. i form

Virksomhedens årsrapporter,

— Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt

Offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et

Moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet stilles følgende minimumskrav:

— I hvert af de foregående 3 regnskabsår skal tilbudsgiver have haft en årsomsætning på mindst 15 mio DKK,

— I sit seneste regnskabsår skal tilbudsgiver have haft en positiv egenkapital.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive ESPD med angivelse i ESPD afsnit IV.D af, om tilbudsgiver lever op til de påkrævede kvalitetssikringsstandarder.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i

Relation til teknisk og faglig kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation i overensstemmelse med udbudslovens § 157 for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal være certificeret i henhold til ISO 9001 eller have tilsvarende kvalitetssikringsforanstaltninger (angives i ESPD afsnit IV.D under kvalitetssikringsstandarder).

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/08/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/08/2019
Tidspunkt: 13:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

— Sproget er dansk, men sproget for dokumentation må også gerne være tysk eller engelsk,

— Beredskabsstyrelsen er den ordregivende myndighed, der forestår og gennemfører udbuddet på alle rekvirenters vegne.

Beredskabsstyrelsen og alle andre myndigheder under Forsvarsministeriet er oprindelige parter på aftalen og kan rekvirere på rammeaftalen.

Derudover er de kommunale brand- og redningsberedskaber - der positivt har bekræftet

Over for Beredskabsstyrelsen, at de ønsker at være rekvirenter på rammeaftaler udbudt af

Beredskabsstyrelsen - oprindelige parter i rammeaftalen og kan rekvirere på de tre delaftaler, der er omfattet af dette udbud. Bilag 5 til hver delaftale indeholder en liste over de kommunale brand- og redningsberedskaber, der har bekræftet, at de ønsker at være rekvirenter. Disse rekvirenter vil selvstændig kunne afgive ordre på de 3 delaftaler. Det er Beredskabsstyrelsens forventning, at det primært vil være de kommunale beredskaber, der benytter aftalen.

— En tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens §§ 135-136 obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. dog udbudslovens § 138. Der henvises i det hele til ESPD'et, hvor tilbudsgiver skal oplyse, hvorvidt tilbudsgiveren er udelukket fra deltagelse efter nogen af de nævnte grunde. Tilbudsgiveren skal aflevere ESPD'et som en del af tilbuddet,

— Går flere tilbudsgivere sammen (f.eks. i et konsortium), skal hver tilbudsgiver vedlægge et

Individuelt ESPD. Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andres økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglige formåen, skal hver enkelt af disse vedlægge et individuelt ESPD. Baserer tilbudsgiver sig på andres formåen og/eller har underrådgivere, opfordres tilbudsgiver til at uploade et supplerende dokument, hvor tilbudsgiver beskriver sammenhængen mellem de involverede virksomheder. Det vil sige, at det bør fremgå klart, hvem der afgiver tilbud og hvem tilbudsgiver baserer sig på, både for så vidt angår økonomisk formåen som teknisk formåen.

Herudover kan tilbudsgiver med fordel beskrive, hvilke opgaver disse virksomheder forventes at varetage. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andres formåen i henhold til punkt III.1.2) og punkt III.1.3) (f.eks. en underleverandør), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiveren råder over de pågældende ressourcer under et eventuelt kontraktforløb (eksempelvis ved en støtteerklæring). jf. udbudslovens § 144, stk. 2.

Støtteerklæring eller anden dokumentation indhentes senest inden kontraktindgåelse. Det vil

Ikke være muligt at udskifte den pågældende underleverandør uden den ordregivende

Myndigheds forudgående skriftlige tilladelse.

— Forud for tildeling af kontrakten vil ordregiver indhente dokumentation i overensstemmelse med udbudslovens § 159.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/07/2019

Send til en kollega

0.097