23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 139-342660
Offentliggjort
22.07.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Strängnäs kommun

Vindere

(26.09.2019)
Vianor AB
Box 114
534 22 VARA

Däck och fälgar samt säsongskifte, förvaring och andra däckrelaterade servicetjänster


Strängnäs kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Strängnäs kommun
212000-0365
Nygatan 10
Strängnäs
645 80
Sverige
Kontaktperson: Ida Otken Eriksson
E-post: ida.otkeneriksson@strangnas.se
Nuts-kod: SE122

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.strangnas.se

I.1) Namn och adresser
Strangnas Fastighets AB
556665-3100
Strängnäs
Sverige
E-post: ida.otkeneriksson@strangnas.se
Nuts-kod: SE122

Internetadress(er):

Allmän adress: http://hwww.strangnasbostadsab.se

I.1) Namn och adresser
Strängnäs Bostads AB
556042-5422
Strängnäs
Sverige
E-post: ida.otkeneriksson@strangnas.se
Nuts-kod: SE122

Internetadress(er):

Allmän adress: http://hwww.strangnasbostadsab.se

I.2) Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhxfkxkkz&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhxfkxkkz&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Däck och fälgar samt säsongskifte, förvaring och andra däckrelaterade servicetjänster

Referensnummer: TFN/2019:237-059
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50116500
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Strängnäs kommun bjuder in er att lämna anbud vad avser däck och fälgar samt säsongskifte, förvaring och andra däckrelaterade servicetjänster

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34350000
79991000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE122
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Strängnäs kommun bjuder in er att lämna anbud vad avser däck och fälgar samt säsongskifte, förvaring och andra däckrelaterade servicetjänster vad gäller samtliga beställarnas fordon.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängningar á 12 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 26/08/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 26/12/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 27/08/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/07/2019

Send til en kollega

0.085