23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 155-383494
Offentliggjort
13.08.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB

Resebyråtjänster


RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB
556464-6874
Box 857
BORÅS
501 15
Sverige
Kontaktperson: Tina Jönfeldt
E-post: tina.jonfeldt@ri.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ri.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Resebyråtjänster

Referensnummer: 19/6
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
63510000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ramavtalet ska tillgodose RISE behov av reseadministrativa tjänster. Resebyrån ska erbjuda en fullservicetjänst omfattande bokning av resor, transportmedel och hotell. I uppdraget ingår även kringtjänster.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 90 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget innebär att RISE vill sluta ett avtal med en proaktiv och strategisk samarbetspartner och expertresurs – som har ett modernt synsätt på resebyråtjänster. Avtalet ska leda till:

— En enhetlig och användarvänlig resebyråtjänst för samtliga medarbetare på RISE.

— Medarbetare på RISE bokar resor enligt RISE reseriktlinjer vilket bla innebär ett säkert, miljövänligt och hållbart resande.

— Resenärer på RISE bokar via avtalad resebyrå och främst dess självbokning.

— En effektiv lösning ur ett totalkostnadsperspektiv genom tex minskade administrativa kostnader.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Uppdragets genomförande / Viktning: 50 %
Kvalitetskriterium - Namn: Bokning / Viktning: 25 %
Kvalitetskriterium - Namn: Resenärsspårning / Viktning: 12,5 %
Kvalitetskriterium - Namn: Statistik och rapporter / Viktning: 12,5 %
Pris - Viktning: 0
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 059-136507
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Egencia Sweden AB
556262-9716
Mejerivägen 3
STOCKHOLM
117 43
Sverige
E-post: msettman@egencia.com
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.egencia.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 90 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 90 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/08/2019

Send til en kollega

0.343