23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 162-398835
Offentliggjort
23.08.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Region Norrbotten

Transporttjänster Material och Hjälpmedel, Region Norrbotten


Region Norrbotten

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Region Norrbotten
232100-0230
Robertsviksgatan 7
Luleå
971 89
Sverige
Kontaktperson: Marica Demby
E-post: marica.demby@nll.se
Nuts-kod: SE332

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.norbotten.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Transporttjänster Material och Hjälpmedel, Region Norrbotten

Referensnummer: 19/34
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser tjänstekontrakt för transporttjänster av förbrukningsmaterial och hjälpmedel för leverans till Region Norrbotten. Uppdraget omfattar såväl Region Norrbottens hälso- och sjukvårdsverksamhet som länets 14 kommuner.

Syftet är att säkerställa hög täckningsgrad för säkra transporter på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt.

Anbudsgivare får fritt utforma sin tjänst och organisation under förutsättning att ställda villkor och minimikrav uppfylls.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 90 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
63710000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE332
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser tjänstekontrakt för transporttjänster av förbrukningsmaterial och hjälpmedel för leverans till Region Norrbotten. Uppdraget omfattar såväl Region Norrbottens hälso- och sjukvårdsverksamhet som länets 14 kommuner.

Syftet är att säkerställa hög täckningsgrad för säkra transporter på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt.

Anbudsgivare får fritt utforma sin tjänst och organisation under förutsättning att ställda villkor och minimikrav uppfylls.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Pris / Viktning: 40
Kostnadskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 60
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 092-222736
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 4513
Benämning på upphandlingen:

Transporttjänster Material och Hjälpmedel, Region Norrbotten

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
DB Schenker
556250-3630
Luleå
Sverige
Nuts-kod: SE332
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 90 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 90 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Luleå
Luleå
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

10 dagars avtalsspärr till och med 2019-07-08.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/08/2019

Send til en kollega

0.094