23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 162-399104
Offentliggjort
23.08.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Gävleborgs läns landsting

Transport av personalkläder till och från tvättanläggning, Bollnäs sjukhus


Gävleborgs läns landsting

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Gävleborgs läns landsting
232100-0198
Rektorsgatan 1
Gävle
801 88
Sverige
Kontaktperson: Peter Thor
E-post: peter.thor@ecenea.se
Nuts-kod: SE313

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.regiongavleborg.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Transport av personalkläder till och från tvättanläggning, Bollnäs sjukhus

Referensnummer: RS 2019/1135
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Region Gävleborg upphandlar transport av personalkläder till och från tvättanläggning, Bollnäs sjukhus.

Tvätt av personalkläder samt reparation av personalkläder, köp av personalkläder samt en utvecklingstjänst digitala lösningar för personalkläder för Bollnäs sjukhus upphandlas separat

Bollnäs sjukhus kommer att övergå från privat vårdleverantör till Regional drift per 1 november 2019.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
63110000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE313
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Region Gävleborg upphandlar transport av personalkläder till och från tvättanläggning, Bollnäs sjukhus.

Tvätt av personalkläder samt reparation av personalkläder, köp av personalkläder samt en utvecklingstjänst digitala lösningar för personalkläder för Bollnäs sjukhus upphandlas separat

Bollnäs sjukhus kommer att övergå från privat vårdleverantör till Regional drift per 1 november 2019.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 154-380260
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Se avbrytandebeslut.

Visma annons: https://opic.com/id/afqbbzflfb

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Falun
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/08/2019

Send til en kollega

0.099