23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 175-427031
Offentliggjort
11.09.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Region Sörmland

Serviceresor


Region Sörmland

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 101-244855)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Region Sörmland
232100-0032
Inköp
Nyköping
611 88
Sverige
Kontaktperson: Lisa Tuvene
E-post: lisa.tuvene@regionsormland.se
Nuts-kod: SE122

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.regionsormland.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Serviceresor

Referensnummer: DU-UPP18-0300
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60130000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av persontransporter inom serviceresor och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Sörmland.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
09/09/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 101-244855

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 27/09/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 03/10/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 30/09/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 04/10/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.11