23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 176-428775
Offentliggjort
12.09.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Slagelse Kommune

Vindere

Udbud af varevogne til Slagelse Kommune

(29.01.2020)
Peugeot Slagelse - Ringsted
Skovsøviadukten 1
4200 Slagelse

Udbud af biler og varevogne til Slagelse Kommune

(29.01.2020)
Autohhallen, Kalundborg A/S
Slagelsevej 242
4400 Kalundborg

Udbud af biler og varevogne til Slagelse Kommune


Slagelse Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Slagelse Kommune
29188505
Rådhuspladsen 11
Slagelse
4200
Danmark
Kontaktperson: Johanne Rasmussen
Telefon: +45 58573011
E-mail: johra@slagelse.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.slagelse.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249183&B=SLAGELSE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249183&B=SLAGELSE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af biler og varevogne til Slagelse Kommune

Sagsnr.: 050919
II.1.2) Hoved-CPV-kode
66114000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Slagelse Kommune byder hermed alle kvalificerede tilbudsgivere velkommen til at deltage i Slagelse Kommunes udbud vedr. finansiel leasing af hhv. 143 biler (hvid plade) og 9 varevogne (gul plade) til hjemmeplejen, administrationen og andre kommunale virksomheder.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56 (lov nr. 1564 af 15.12.2015).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 300 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale I:

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34110000
34100000
66114000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Slagelse Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Finansiel leasing af 143 personbiler (hvid plade; årlig kørsel: I gennemsnit 25 000 km pr. bil) inkl. service- og reparationsaftale til Slagelse Kommunes hjemmepleje og administration.

Finansiering sker igennem KommuneLeasing, hvor leverandøren tilbagekøber bilerne efter endt leasingperiode til en i tilbuddet angivet restværdi.

Leveringen af de leasede biler sker løbende på en lokalitet bestemt af Slagelse Kommune.

Aftalen tildeles "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" identificeret som "bedste forhold mellem pris og kvalitet" ud fra tildelingskriterierne pris (60%) og kvalitet (40%). Kvalitetskriteriet opdeles i følgende underkriterier, som samlet betegnes "Ergonomi og APV".

Underkriterierne ser ud som følger:

— Antal cm mellem vej og dørpanel/indstigningskant (8%),

— Antal cm mellem dørpanel/indstigningskant og øverste kant i dørrammen (8%),

— Antal cm mellem dørpanel/indstigningskant og bunden i bilen ved førerpladsen (5%),

— Samlet fornemmelse af plads og rum v. førerplads samt generel køreoplevelse (3%),

— Læssehøjde ved bagagerum (1%),

— Komfort (5%),

— Placering af bilens instrumenter og betjeningsgreb, m.v. (2%),

— Udsyn og blinde vinkler (3%),

— Automatisk nødbremse og/eller advarsel ved forhindringer (0,5%),

— Automatisk parkering (0,5%),

— Vejbaneindikator/vognbaneassistent (0,5%),

— Fartpilot (0,5%),

— Automatgear (3%).

I denne forbindelse skal det bemærkes, at Slagelse Kommune afviser tilbud som ukonditionsmæssige, hvis de:

- Indeholder forbehold for eller afvigelser fra udbuddets betingelser og minimumskrav.

Herunder Ikke er vedlagt de dokumenter, der er efterspurgt i udbuddet: Dvs. korrekt udfyldt tilbudsliste, jf. udbudsmaterialets bilag 3, samt korrekt udfyldt ESPD-dokument, jf. Udbudsbetingelserne, afsnit 7,

- Ikke er modtaget korrekt (fx. udenom udbudssystemet "EU-Supply"), herunder ikke er modtaget rettidigt,

- Tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde, jf. Udbudsloven § § 135 og 137.

Tilbudsgiver opfordres derfor til at sætte sig nøje ind i udbudsmaterialets bestemmelser og frister, samt i øvrigt stille spørgsmål, hvis der forhold, som giver anledning til tvivl.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger findes i det øvrige udbudsmateriale.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale II

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34136000
34100000
66114000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Slagelse Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Finansiel leasing af 9 varevogne (på gule plader; årlig kørsel: I gennemsnit 10 000 km pr. bil) inkl. service- og reparationsaftale til Slagelse Kommunes øvrige virksomheder. Finansiering sker igennem KommuneLeasing, hvor leverandøren tilbagekøber bilerne efter endt leasingperiode til en i tilbuddet angivet restværdi.

Leveringen af de leasede varevogne sker løbende på en lokalitet nærmere bestemt af Slagelse Kommune.

Aftalen tildeles "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" identificeret som laveste pris.

I denne forbindelse skal det bemærkes, at Slagelse Kommune afviser tilbud som ukonditionsmæssige, hvis de:

- Indeholder forbehold for eller afvigelser fra udbuddets betingelser og minimumskrav.

Herunder Ikke er vedlagt de dokumenter, der er efterspurgt i udbuddet: Dvs. korrekt udfyldt tilbudsliste, jf. udbudsmaterialets bilag 3, samt korrekt udfyldt ESPD-dokument, jf. Udbudsbetingelserne, afsnit 7,

- Ikke er modtaget korrekt (fx. udenom udbudssystemet "EU-Supply"), herunder ikke er modtaget rettidigt,

- Tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde, jf. Udbudsloven § § 135 og 137.

Tilbudsgiver opfordres derfor til at sætte sig nøje ind i udbudsmaterialets bestemmelser og frister, samt i øvrigt stille spørgsmål, hvis der forhold, som giver anledning til tvivl.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger findes i det øvrige udbudsmateriale.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Udbuddet indeholder ingen egnethedskrav under denne kategori.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgivers egenkapital for de 2 seneste regnskabsår skal angives i ESPD-dokumentet. Egenkapitalen for de pågældende regnskabsår skal som minimum være positiv,

- Tilbudsgivers erhvervs- og produktansvarsforsikring skal angives i ESPD-dokumentet. Den årlige dækning skal udgøre minimum 10 000 000 DKK i alt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Positiv egenkapital for de 2 seneste regnskabsår,

— Erhvervs- og produktansvarsforsikring på minimum 10 000 000 DKK i alt/årligt.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgiver skal angive minimum én reference for en tidligere indgået aftale, som tilsvarer nærværende udbud. Med ”tilsvarer” forstås, at referencen også skal omfatte levering af biler inkl. service- og reparationsaftale. Desuden skal referencen omhandle levering af minimum 10 stk. biler eller varevogne til private virksomheder eller offentlige myndigheder, uanset om der bydes på Delaftale I eller Delaftale II. Referencen må maksimalt være 5 år gammel.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgiver skal angive minimum én reference for en tidligere indgået aftale, som tilsvarer nærværende udbud. Med ”tilsvarer” forstås, at referencen også skal omfatte levering af biler inkl. service- og reparationsaftale. Desuden skal referencen omhandle levering af minimum 10 stk. biler eller varevogne til private virksomheder eller offentlige myndigheder, uanset om der bydes på Delaftale I eller Delaftale II. Referencen må maksimalt være 5 år gammel.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktudførelsesvilkårene, herunder bl.a. leveringsterminer for de enkelte køretøjer, samt vilkår for service- og reparationsaftalen, er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/10/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/10/2019
Tidspunkt: 8:00
Sted:

Åbningsproceduren vil finde sted på en lokalitet nærmere defineret af Slagelse Kommune, SØD, Indkøb og Forsikring.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Åbningsproceduren vil foretages af udbuddets åbningskomité nærmere defineret af Slagelse Kommune, SØD, Indkøb og Forsikring.

Åbningsproceduren foregår i lukkede lokaler, dvs. tilbudsgiver kan ikke overvære åbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 6 måneder efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

3) 12 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i nærværende punkt VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2019

Send til en kollega

0.109