23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 180-439556
Offentliggjort
18.09.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Trafikverket

2020 - Riddarfjärden- Tillfällig trafikering av mindre passagerarbåt mellan Klara Mälarstrand och Riddarholmen


Trafikverket

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
Borlänge
781 89
Sverige
Kontaktperson: Sara Ljungdahl
Telefon: +46 771920920
E-post: sara.ljungdahl@trafikverket.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trafikverket.se

Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249985&B=TRAFIKVERKET
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249985&B=TRAFIKVERKET
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Hamnverksamheter

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

2020 - Riddarfjärden- Tillfällig trafikering av mindre passagerarbåt mellan Klara Mälarstrand och Riddarholmen

Referensnummer: 2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34512000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Leverantören åtar sig att för beställarens räkning leverera beställda transporttjänst enligt i avtalsdokumenten angivna förutsättningar, krav och villkor.

Med start i mars 2020 kommer gång- och cykelbron över Norrström att stängas av för rivning och ersättning med en ny bro på samma plats. Detta innebär att omledning av gång- och cykeltrafik är nödvändig. För att täcka eventuella transporter när brobyte pågår utsatta tider så behöver Trafikverket upphandla en leverantör som kan utföra transporter med en mindre passagerarbåt mellan Klara Mälarstrand och Riddarholmen.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34000000
34500000
34510000
34520000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Leverantören åtar sig att för beställarens räkning leverera beställda transporttjänst enligt i avtalsdokumenten angivna förutsättningar, krav och villkor.

Med start i mars 2020 kommer gång- och cykelbron över Norrström att stängas av för rivning och ersättning med en ny bro på samma plats. Detta innebär att omledning av gång- och cykeltrafik är nödvändig. För att täcka eventuella transporter när brobyte pågår utsatta tider så behöver Trafikverket upphandla en leverantör som kan utföra transporter med en mindre passagerarbåt mellan Klara Mälarstrand och Riddarholmen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/03/2020
Slut: 31/10/2020
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Option 1 2020-11-01 – 2020-11-30

Option 2 2020-12-01 – 2020-12-31

Option 3 2021-01-01 – 2021-01-31

Option 4 2021-02-01 – 2021-02-29

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Option 1 2020-11-01 – 2020-11-30

Option 2 2020-12-01 – 2020-12-31

Option 3 2021-01-01 – 2021-01-31

Option 4 2021-02-01 – 2021-02-29

II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/10/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 15/01/2020
IV.2.7) Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
Förvaltningsrätten i Falun
Falun
Sverige
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 79121 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Falun
Sverige
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/09/2019

Send til en kollega

0.094