23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 187-455856
Offentliggjort
27.09.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Region Norrbotten

2019 Fullserviceleasing personbilar


Region Norrbotten

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 116-284913)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Region Norrbotten
232100-0230
Robertsviksgatan 7
Luleå
971 89
Sverige
Kontaktperson: Gustaf Ilar
E-post: gustaf.ilar@norrbotten.se
Nuts-kod: SE332

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.norbotten.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

2019 Fullserviceleasing personbilar

Referensnummer: 4891-18
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34110000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen syftar till ramavtal med ett antal leverantörer, för att säkerställa behovet av leasingbilar och service i personbilssegmentet för Region Norrbottens samtliga verksamheter.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
25/09/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 116-284913

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 30/09/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 14/10/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 01/04/2020
Ska det stå:
Datum: 15/04/2020
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 01/10/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 15/10/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.063