23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 203-494519
Offentliggjort
21.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Nyköpings kommun

Vindere

Leverans Område 1

(13.02.2020)
NTD Transport & Logistik AB
Brandholmsvägen 66
611 95 Nyköping

Leverans Område 2

(13.02.2020)
NTD Transport & Logistik AB
Brandholmsvägen 66
611 95 Nyköping

Transport av mat mellan tillagningskök och mottagningskök


Nyköpings kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Nyköpings kommun
212000-2940
Statshuset, upphandlingsenheten
Nyköping
611 83
Sverige
Telefon: +46 706969479
E-post: pontus.lovehav@nykoping.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://nykoping.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/nykoping/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=47271
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/nykoping/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=47271
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Transport av mat mellan tillagningskök och mottagningskök

Referensnummer: KK19/609
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Nyköpings kommun avser upphandla transport av måltider och livsmedel mellan kommunens tillagningskök och mottagningsställen avseende skol- och förskoleverksamhet. Uppdraget omfattar transport inkl. retur av värmeboxar och plastbackar med lock innehållande varma måltider, kylda livsmedel och skafferivaror.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Leverans Område 1

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
60100000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE122
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Nyköpings kommun avser upphandla transport av måltider och livsmedel mellan kommunens tillagningskök och mottagningsställen avseende skol- och förskoleverksamhet. Uppdraget omfattar transport inkl. retur av värmeboxar och plastbackar med lock innehållande varma måltider, kylda livsmedel och skafferivaror.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 17/02/2020
Slut: 16/02/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

3 + 1år

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Leverans Område 2

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
60100000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE122
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Nyköpings kommun avser upphandla transport av måltider och livsmedel mellan kommunens tillagningskök och mottagningsställen avseende skol- och förskoleverksamhet. Uppdraget omfattar transport inkl. retur av värmeboxar och plastbackar med lock innehållande varma måltider, kylda livsmedel och skafferivaror.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 17/02/2020
Slut: 16/02/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

3 + 1år

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/11/2019
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 15/02/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 18/11/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
Linköping
581 04
Sverige
Telefon: +46 13-251100
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Fax: +46 13-251140

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/10/2019

Send til en kollega

0.078