23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 203-494637
Offentliggjort
21.10.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Telge Inköp AB

TI 2019-1085 Brukarresor Katrineholms kommun


Telge Inköp AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Telge Inköp AB
556770-1437
Box 633
SÖDERTÄLJE
151 27
Sverige
Kontaktperson: Britt-Marie Hedlund
E-post: Britt-Marie.Hedlund@telge.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.telge.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

TI 2019-1085 Brukarresor Katrineholms kommun

Referensnummer: 19/58
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60130000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Denna upphandling avser resor till och från vård- och omsorgsförvaltningens Resurscenter. Resorna sker under hela året med undantag för en månad för närvarande juli månad då verksamheten är stängd för semester.

Transporterna utförs under varierande tider och upptar därför en stor del av dagen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
60120000
60140000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE122
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser resor till och från vård- och omsorgsförvaltningens Resurscenter. Resorna sker under hela året med undantag för en månad för närvarande juli månad då verksamheten är stängd för semester.

Transporterna utförs under varierande tider och upptar därför en stor del av dagen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 169-413475
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Katrineholms kommun meddelar beslut om att Upphandlingen TI 2019-1085 Brukarresor Katrineholms kommun härmed avbryts.

Skälet till avbrytandet är bristande konkurrens samt att pris inte ifyllts utifrån avtalets intension.

Visma annons: https://opic.com/id/afvnaqagom

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm/Nyköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/10/2019

Send til en kollega

0.078