23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 203-494966
Offentliggjort
21.10.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Köpings kommun

Ramavtal Färdtjänst och beställningstrafik av busstransporter, Köping, Arboga, Kungsör


Köpings kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Köpings kommun
212000-2114
Rådhuset
KÖPING
731 85
Sverige
Kontaktperson: Maria Söderberg
E-post: maria.soderberg@vmkfb.se
Nuts-kod: SE125

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.koping.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Färdtjänst och beställningstrafik av busstransporter, Köping, Arboga, Kungsör

Referensnummer: VMKF-U 2019.94
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60130000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Uppdraget innebär ett ramavtal omfattande färdtjänst respektive beställningstrafik med buss för Beställarna för successivt uttag under avtalstiden.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
60120000
60172000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE125
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget innebär ett ramavtal omfattande färdtjänst respektive beställningstrafik med buss för Beställarna för successivt uttag under avtalstiden.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 172-420092
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Grund för beslut

Med anledning av att upphandlingsdokumentet innehåller sådana brister att anbud kan lämnas på olika grunder och därigenom är inte anbud jämförbara i utvärderingen beslu-tar de upphandlande myndigheterna att avbryta ovanstående upphandling.

Visma annons: https://opic.com/id/afnynyglzo

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Uppsala
Uppsala
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/10/2019

Send til en kollega

0.078