23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 204-497588
Offentliggjort
22.10.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Storumans kommun

Ramavtal Leasing elfordon 2019


Storumans kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 184-448137)

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: Storumans kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2577
Postadress: Kommunkontoret
Ort: STORUMAN
Nuts-kod: SE331
Postnummer: 923 81
Land: Sverige
Kontaktperson: Anton Stenvall
E-post: anton.stenvall@storuman.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.storuman.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Leasing elfordon 2019

Referensnummer: 19/16
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34144900
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Storumans kommun har för avsikt att träffa ramavtal med en eller flera leverantörer för kommunens behov av leasingbilar för användning inom kommunens olika verksamheter.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/10/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 184-448137

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 22/10/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 31/10/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 23/10/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 01/11/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.127