23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 204-498012
Offentliggjort
22.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Umeå Energi Aktiebolag

Externa transporter


Umeå Energi Aktiebolag

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: Umeå Energi Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556097-8602
Postadress: Löpevägen 3
Ort: Umeå
Nuts-kod: SE
Postnummer: 906 20
Land: Sverige
Kontaktperson: Carolina Tjärnqvist
E-post: carolina.tjarnqvist@umeaenergi.se
Telefon: +46 90-160255

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.umeaenergi.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Utvinning av gas och olja

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Externa transporter

Referensnummer: UE-2018-0533-762
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Uppdraget avser bränsletransporter mellan interna och externa lager samt köparens produktionsanläggningar. Lastningsplatserna är vid upphandlingstillfället Dåva, Sävar och Holmsund. Produktionsanläggningarna är belägna på Ålidhem.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
60000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE331
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget avser bränsletransporter mellan interna och externa lager samt köparens produktionsanläggningar. Lastningsplatserna är vid upphandlingstillfället Dåva, Sävar och Holmsund. Produktionsanläggningarna är belägna på Ålidhem.

.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 248-574765
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Externa transporter

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/03/2019
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Umeå
Postadress: Box 193
Ort: Umeå
Postnummer: 901 05
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se
Telefon: +46 90-177400
Fax: +46 90-137588

Internetadress: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/10/2019

Send til en kollega

0.078