23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 215-527258
Offentliggjort
07.11.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

SamAqua

Genudbud på rammeaftale på indkøb af køretøjer


SamAqua

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: SamAqua
CVR-nummer: 34216169
Postadresse: Vandværksvej 7
By: Odense C
NUTS-kode: DK
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anton Wilkens
E-mail: anw@samaqua.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/104571342.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.samaqua.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud på rammeaftale på indkøb af køretøjer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34100000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af køretøjer til de selskaber, der deltager i udbuddet og omfatter en rammekontrakt med flere delaftaler på følgende typer køretøjer:

— Personbiler: Plug-in hybrid-personbiler,

— Varevogne: små, mellem og store varevogne til transport af materiel og udstyr,

— Ladvogne: Ladvognschassis til opbygning af ladvogn til transport af materiel og udstyr.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 22 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Plugin-hybrid personbiler

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 vedrører levering af fabriksnye, hybrid-plugin personbiler.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Ergonomi og kvalitet / Vægtning: 40
Omkostningskriterium - Navn: TCO-Økonomi / Vægtning: 60
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Selskaber, der er en del af SamAqua-koncernen inden for kontraktperiode benytte aftalen og købe på samme kontraktuelle vilkår, som angivet i udbudsmaterialet, kontrakten og tilhørende bilag. Dette gælder også for SamAqua A/S, som ligeledes kan tilgå aftalen.

I tilbudslisten fremgår en række optioner, som selskaberne kan tilvælge i forbindelse med indkøb af specifikke modeller.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Små, mellemstore og store varebiler

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 vedrører levering af fabriksnye, små, mellemstore og store varevogne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Ergonomi og Kvalitet / Vægtning: 40
Omkostningskriterium - Navn: TCO-Økonomi / Vægtning: 60
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Selskaber, der er en del af SamAqua-koncernen inden for kontraktperiode benytte aftalen og købe på samme kontraktuelle vilkår, som angivet i udbudsmaterialet, kontrakten og tilhørende bilag. Dette gælder også for SamAqua A/S, som ligeledes kan tilgå aftalen.

I tilbudslisten fremgår en række optioner, som selskaberne kan tilvælge i forbindelse med indkøb af specifikke modeller.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3: Ladvognschassis

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 vedrører levering af ladvognschassis til opbygning af ladvogn.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Ergonomi og kvalitet / Vægtning: 40
Omkostningskriterium - Navn: TCO-Økonomi / Vægtning: 60
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Selskaber, der er en del af SamAqua-koncernen inden for kontraktperiode benytte aftalen og købe på samme kontraktuelle vilkår, som angivet i udbudsmaterialet, kontrakten og tilhørende bilag. Dette gælder også for SamAqua A/S, som ligeledes kan tilgå aftalen.

I tilbudslisten fremgår en række optioner, som selskaberne kan tilvælge i forbindelse med indkøb af specifikke modeller.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 092-221680
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1: Plugin-hybrid personbiler

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2: Små, mellemstore og store varebiler

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
25/07/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Autohuset Vestergaard A/S
Postadresse: Svendborgvej 90
By: Odense
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 5260
Land: Danmark
E-mail: per.lundsgaard@autohuset-vestergaard.dk
Telefon: +45 63134106
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 7 806 113.00 DKK / Højeste bud: 9 238 671.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delaftale 3: Ladvognschassis

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
24/07/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Skandinavisk Motor Co. A/S
Postadresse: Park Allé 355
By: Brøndby
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Telefon: +45 43288200
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 1 944 063.00 DKK / Højeste bud: 2 453 051.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Der er ikke modtaget tilbud på Delaftale 1 - Plugin-hybridbiler.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/11/2019

Send til en kollega

0.109