23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 009-018317
Offentliggjort
14.01.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Midttrafik

53. udbud - Randers bybusser


Midttrafik

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Midttrafik
CVR-nummer: 29943176
Postadresse: Søren Nymarks Vej 3
By: Højbjerg
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8270
Land: Danmark
Kontaktperson: Jan Ingebrigtsen
E-mail: jai@midttrafik.dk
Telefon: +45 87408282

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/66341cdf-d755-4f05-ba79-0dc06a85e58e/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

53. udbud - Randers bybusser

Sagsnr.: 1-23-4-205-1-18
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter driften af alle bybuslinjer i Randers med ca. 85 000 køreplantimer om året fordelt på 29 kontraktbusser og 4 reservebusser.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Randers By

Delkontraktnr.: Pakke 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Randers by

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter driften af bybusserne i Randers by. Disse omfatter ca. 76 950 køreplantimer om året fordelt på 21 kontraktbusser og 3 reservebusser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 60 %
Kvalitetskriterium - Navn: Driftskvalitet / Vægtning: 22 %
Kvalitetskriterium - Navn: Buskvalitet / Vægtning: 13 %
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 5 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter følgende optioner, som tilbudsgiver skal afgive tilbud på:

- Biodiesel (HVO) Biobrændstoffet skal leve op til EU’s bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer fastsat i VE-direktivet (direktiv 2009/28/EF med senere ændringer),

- GTL,

- Option på automatisk stoppestedsannoncering i alle busser.

Midttrafik meddeler beslutning, om optionerne skal udnyttes eller ej senest 31.3.2020.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Randers By og Opland

Delkontraktnr.: Pakke 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Randers by og opland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter driften af busserne i Randers by og opland. Disse omfatter ca. 8 199 køreplantimer om året fordelt på 8 kontraktbusser og 1 reservebus.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter følgende optioner, som tilbudsgiver skal afgive tilbud på:

- Biodiesel (HVO) Biobrændstoffet skal leve op til EU’s bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer fastsat i VE-direktivet (direktiv 2009/28/EF med senere ændringer),

- GTL,

- Option på automatisk stoppestedsannoncering i alle busser.

Midttrafik meddeler beslutning, om optionerne skal udnyttes eller ej senest 31.3.2020.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 154-380999
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

53. udbud Randers bybusser - pakke 2

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
23/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Fårup Rute og Turist
CVR-nummer: 17915134
By: Fårup
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8990
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

53. udbud Randers bybusser - pakke 1

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
23/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 12
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Umove Vest A/S
CVR-nummer: 30607651
By: Horsens
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere gøres opmærksom på, at der kan blive foretaget potentielt væsentlige ændringer i udbudsmaterialet som led i forhandlingerne, idet Midttrafik forbeholder sig ret til at forhandle alle dele af udbudsmaterialet, med mindre det udtrykkeligt er angivet, at en del af udbudsmaterialet ikke vil blive gjort til genstand for forhandlinger.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Klage over.tildeling af kontrakt skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/01/2020

Send til en kollega

0.096