23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 013-027130
Offentliggjort
20.01.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Nordjyllands Trafikselskab

24. udbud af alm. rutekørsel (bus) i Region Nordjylland


Nordjyllands Trafikselskab

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nordjyllands Trafikselskab
CVR-nummer: 30015940
Postadresse: John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgitte Peters
E-mail: ntbp@ntmail.dk
Telefon: +45 99341186

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b4007988-f54d-4a7e-8d3b-055d32af48b5/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

24. udbud af alm. rutekørsel (bus) i Region Nordjylland

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af bustrafik vedrører lokalruter i Brønderslev, Frederikshavn, Jammerbugt, Morsø og Aalborg Kommuner. Udbuddet omfatter 31 driftsbusser og ca. 26 500 køreplantimer pr. år. Kørslen udbydes som B- eller T-kontraktkørsel. Der vil blive indgået kontrakt med driftsstart i august 2018 og med en løbetid på 1, 2, 3 eller 4 år. I kontrakten vil der være mulighed for forlængelse med op til yderligere 1 år.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Aalborg kommune

Delkontraktnr.: Udbud af T-kontakt kørsel i Aalborg kommune
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Region Nordjylland - Aalborg kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

T-kontrakt kørsel med ca. 1 300 køreplantimer pr. år omfattende 3 driftsbusser fordelt på 3 pakker (pakke 334, 335 og 336). Specifikationen af pakkerne vil fremgå af udbudsmaterialet. Der kan bydes på en, flere eller alle pakker. Evalueringen foretages samlet for alle pakker i delaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af drift / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 5 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af busmateriel / Vægtning: 5 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for forlængelse af aftalen med op til 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Aalborg kommune

Delkontraktnr.: Udbud af alm. B-kontrakt kørsel i Aalborg kommune
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Region Nordjylland - Aalborg kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

B-kontrakt kørsel med ca. 2 400 køreplantimer pr. år omfattende 1 driftsbus fordelt på 1 pakke (pakke 666). Specifikationen af pakken fremgår af udbudsmaterialet. Evalueringen foretages samlet for pakken i delaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af drift / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 5 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af busmateriel / Vægtning: 5 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for forlængelse af aftalen med op til 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Brønderslev kommune

Delkontraktnr.: Udbud af T-kontakt kørsel i Brønderslev kommune
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Region Nordjylland - Brønderslev kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

T-kontrakt kørsel med ca. 7 800 køreplantimer pr. år omfattende 12 driftsbusser fordelt på 2 pakker (pakke 640 og 680). Specifikationen af pakkerne vil fremgå af udbudsmaterialet. Der kan bydes på en, flere eller alle pakker. Evalueringen foretages samlet for alle pakker i delaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af drift / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 5 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af busmateriel / Vægtning: 5 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for forlængelse af aftalen med op til 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Frederikshavn kommune

Delkontraktnr.: Udbud af B-kontrakt kørsel i Frederikshavn kommune
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Region Nordjylland - Frederikshavn kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

B-kontrakt kørsel med ca. 800 køreplantimer pr. år omfattende 1 driftsbus fordelt på 1 pakke (pakke 49). Specifikationen af pakken vil fremgå af udbudsmaterialet. Evalueringen foretages samlet for pakken i delaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af drift / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 5 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af busmateriel / Vægtning: 5 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for forlængelse af aftalen med op til 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Jammerbugt kommune

Delkontraktnr.: Udbud af B-kontrakt kørsel i Jammerbugt kommune
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Region Nordjylland - Jammerbugt kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

B-kontrakt kørsel med ca. 800 køreplantimer pr. år omfattende 1 driftsbus fordelt på 1 pakke (pakke 270). Specifikationen af pakken vil fremgå af udbudsmaterialet. Evalueringen foretages for pakken i delaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af drift / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 5 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af busmateriel / Vægtning: 5 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for forlængelse af aftalen med op til 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Morsø kommune

Delkontraktnr.: Udbud af B-kontakt kørsel i Morsø kommune
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Region Nordjylland - Morsø kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

B-kontrakt kørsel med ca. 13.000 køreplantimer pr. år omfattende 13 driftsbusser fordelt på 3 pakker (pakke 851, 852 og 853). Specifikationen af pakkerne vil fremgå af udbudsmaterialet. Der kan bydes på en, flere eller alle pakker. Evalueringen foretages samlet for alle pakker i delaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af drift / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 5 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af busmateriel / Vægtning: 5 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for forlængelse af aftalen med op til 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 023-049620
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Pakke 49

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/06/2018
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Brdr. Davidsen´s Rute & Turist-Service A/S
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

Pakke 270

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/06/2018
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Byens Taxa Fjerritselv
By: Fjerritslev
NUTS-kode: DK050
Postnummer: 9690
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Pakke 335

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/06/2018
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Keolis Danmark
By: Glostrup
NUTS-kode: DK050
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1, 2
Betegnelse:

Pakke 334, 336, 666

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/06/2018
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Terndrup Taxa og Turistbusser A/s
By: Terndrup
NUTS-kode: DK050
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Pakke 640, 680

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
18/06/2019
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Jørns Rutetrafik A/S
By: Brønderslev
NUTS-kode: DK05
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 6
Betegnelse:

Pakke 851, 852, 853

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/06/2019
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Morsø Bustrafik K/S
By: Nykøbing Mors
NUTS-kode: DK050
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Afgivelse af anmodning om deltagelse hhv. afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via en særlig hjemmeside der indeholder udbudsmaterialet samt de fornødne faciliteter til den elektroniske afgivelse af virksomhedens tilbud. https:///www.ethics.dk/ethics/eo#/b4007988-f54d-4a7e-8d3b-055d32af48b5/homepage Virksomheden kan her via funktionen ”Tilmelding” (anført i menuen til venstre for bekendtgørelsen) få tildelt brugernavn og opgive adgangskode til udbudshjemmesiden. Virksomheder der ønsker at afgive tilbud, skal udfylde de særlige formularer i form af online blanketter der indeholder den konkrete og detaljerede udformning af de krævede oplysninger samt oplysninger om evt. krav til dokumentation. Det gøres allerede nu opmærksom på at der i tilbudsevalueringen vil indgå anvendelse af det elektroniske støtteværktøj Ethics. Kontraktkonceptet indgår i udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

45 kalenderdage efter offentliggørelse af bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/01/2020

Send til en kollega

0.063