23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 014-028638
Offentliggjort
21.01.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Spar 5

Udbud af rammeaftale om kørsel


Spar 5

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Spar 5
Postadresse: Lyngby Torv 17
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Ohm
E-mail: metoh@ltk.dk
Telefon: +45 45973000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f9e47865-df1d-4cd9-bb51-14dbfc5c92bb/homepage

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gladsaxe Kommune
By: Søborg
NUTS-kode: DK01
Land: Danmark
E-mail: metoh@ltk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f9e47865-df1d-4cd9-bb51-14dbfc5c92bb/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f9e47865-df1d-4cd9-bb51-14dbfc5c92bb/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f9e47865-df1d-4cd9-bb51-14dbfc5c92bb/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f9e47865-df1d-4cd9-bb51-14dbfc5c92bb/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om kørsel

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af rammeaftale om kørsel omfattende kørsel af borgere til dagtilbud, undervisningstilbud, genoptræningstilbud, aktivitetstilbud, fritidstilbud, samværstilbud, specialtilbud mv. til Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftale om kørsel for Lyngby-Taarbæk Kommune

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af rammeaftale om kørsel af borgere til dagtilbud, undervisningstilbud, genoptræningstilbud, aktivitetstilbud, fritidstilbud, samværstilbud, specialtilbud mv. til Lyngby-Taarbæk Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ansøgers referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftale om kørsel for Gladsaxe Kommune

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af rammeaftale om kørsel af borgere til dagtilbud, undervisningstilbud, genoptræningstilbud, aktivitetstilbud, fritidstilbud, samværstilbud, specialtilbud mv. til Gladsaxe Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ansøgers referencer

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Gennemsnitlig årlig nettoomsætning inden for kørsel for offentlige myndigheder eller virksomheder, der er underlagt lignende regler;

2) Egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en gennemsnitlig årlig nettoomsætning inden for kørsel for offentlige myndigheder eller virksomheder, der er underlagt lignende regler, på minimum 20 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår;

2) Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en egenkapital på minimum 2 000 000 de seneste 3 år afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Erfaring med levering af kørsel til offentlige myndigheder eller virksomheder, der er underlagt lignende regler.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøger har erfaring med levering af kørsel til offentlige myndigheder eller virksomheder, der er underlagt lignende regler.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/02/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til egnethed og for oplysninger, der har indgået ved udvælgelsen, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge følgende til bekræftelse af oplysningerne afgivet i ESPD:

- Uddrag af tilbudsgivers årsregnskaber eller tilsvarende dokumentation, der viser tilbudsgivers egenkapital og årlige nettoomsætning inden for kørsel til offentlige myndigheder eller virksomheder, der er underlagt lignende regler, for de seneste 3 regnskabsår, eller så længe virksomheden har eksisteret;

- Liste med kontaktoplysninger – e-mailadresse og telefonnummer – til kontaktperson hos de kunder, der er oplyst som referencer i ESPD, i det omfang disse kontaktoplysninger ikke fremgår af ESPD.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/01/2020

Send til en kollega

0.047