23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 029-067369
Offentliggjort
11.02.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Region Midtjylland

Opdateringer

Rettelse
(20.03.2020)

Iv.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 05-03-2020
Time: 23:59
Læses:
Dato: 28-04-2020
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Tilbudsfristen for afgivelse af indledende tilbud er som følge af corona-udbruddet forlænget til den 28. april kl. 12.00, 2020. Tidsplanen i udbudsbetingelserne er tilpasset i overensstemmelse hermed.

Udbud af ambulancetjeneste og liggende/hvilende sygetransport til Region Midtjylland


Region Midtjylland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Hans Christian Kappel Kirketerp
E-mail: hankit@rm.dk
Telefon: +45 78414807

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rm.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=262265&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=262265&B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af ambulancetjeneste og liggende/hvilende sygetransport til Region Midtjylland

Sagsnr.: 1-31-72-156-17
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85143000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel, herunder også i særlige tilfælde kørsel med afdøde. Herudover omfatter opgaven udførelse af liggende/hvilende sygetransport.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 5
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 4
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

En tilbudsgiver kan max tildeles 4 ud af 5 delaftaler. Nærmere oplysning om, hvordan disse tildeles henvises til pkt. VI.3 i denne bekendtgørelse og pkt. 10.2 i udbudsbetingelserne.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Horsens

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Region Midtjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel, herunder også i særlige tilfælde kørsel med afdøde. Herudover omfatter opgaven udførelse af liggende/hvilende sygetransport.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten er tidsubegrænset og uopsigelig for begge parter de første 5 år. Herefter kan den opsiges med 2 års varsel til udløb af en 5-års periode. For nærmere detaljer om kontraktperioden henvises til pkt. 5 i udkast til kontrakt.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 5 ansøgere pr. delaftale. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. 5.3 angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. 5.3 angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, overstiger ovennævnte antal, skal der ske en udvælgelse blandt disse egnede ansøgere.

Udvælgelsen vil for hver enkelt delaftale ske på baggrund af en vurdering af ansøgers økonomiske kvalifikationer samt ansøgers referencer, med hovedvægten på referencerne, jf. ovenfor punkt 5.3.

For delaftaler, der omfatter ambulancetjenester, lægges der vægt på, i hvilket omfang ansøgeres referencer i indhold er sammenlignelige med de udbudte kontrakter, hvorved forstås referencer vedrørende levering af ambulancedrift, drift af paramediciner- eller sygeplejebemandede akutbiler, drift af akutlægebiler, drift af akutlægehelikoptere eller tilsvarende præhospitale enheder, med særlig vægt på referencer med levering af ambulancedrift, og med en årlig kontraktsum på minimum 10 000 000 DKK.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1) Option på bemanding med paramediciner i stedet for ambulancebehandler;

2) Option på patienttransport på endelave;

3) Option vedr. traumeuddannelse;

4) Option vedr. fravalg af mobiliseringstidsbod;

5) Option vedr. forbrugsvarer/utensilier;

6) Option vedr. efteruddannelse til ambulanceassistenter, ambulancebehandlere, paramedicinere og personale til liggende/hvilende sygetransport;

7) Option vedr. uddannelse af ambulancebehandlerelever;

8) N/A;

9) Option på baser;

10) Option på årlig revisionserklæring;

11) Option vedr. mobiltelefoner.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Randers/Djursland

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Region Midtjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel, herunder også i særlige tilfælde kørsel med afdøde. Herudover omfatter opgaven udførelse af liggende/hvilende sygetransport.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten er tidsubegrænset og uopsigelig for begge parter de første 5 år. Herefter kan den opsiges med 2 års varsel til udløb af en 5-års periode. For nærmere detaljer om kontraktperioden henvises til pkt. 5 i udkast til kontrakt.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 5 ansøgere pr. delaftale. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. 5.3 angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. 5.3 angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, overstiger ovennævnte antal, skal der ske en udvælgelse blandt disse egnede ansøgere.

Udvælgelsen vil for hver enkelt delaftale ske på baggrund af en vurdering af ansøgers økonomiske kvalifikationer samt ansøgers referencer, med hovedvægten på referencerne, jf. ovenfor punkt 5.3.

For delaftaler, der omfatter ambulancetjenester, lægges der vægt på, i hvilket omfang ansøgeres referencer i indhold er sammenlignelige med de udbudte kontrakter, hvorved forstås referencer vedrørende levering af ambulancedrift, drift af paramediciner- eller sygeplejebemandede akutbiler, drift af akutlægebiler, drift af akutlægehelikoptere eller tilsvarende præhospitale enheder, med særlig vægt på referencer med levering af ambulancedrift, og med en årlig kontraktsum på minimum 10 000 000 DKK.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1) Option på bemanding med paramediciner i stedet for ambulancebehandler;

2) N/A;

3) Option vedr. traumeuddannelse;

4) Option vedr. fravalg af mobiliseringstidsbod;

5) Option vedr. forbrugsvarer/utensilier;

6) Option vedr. efteruddannelse til ambulanceassistenter, ambulancebehandlere, paramedicinere og personale til liggende/hvilende sygetransport;

7) Option vedr. uddannelse af ambulancebehandlerelever;

8) N/A;

9) Option på baser;

10) Option på årlig revisionserklæring;

11) Option vedr. mobiltelefoner.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Holstebro/Viborg

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Region Midtjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel, herunder også i særlige tilfælde kørsel med afdøde. Herudover omfatter opgaven udførelse af liggende/hvilende sygetransport.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten er tidsubegrænset og uopsigelig for begge parter de første 5 år. Herefter kan den opsiges med 2 års varsel til udløb af en 5-års periode. For nærmere detaljer om kontraktperioden henvises til pkt. 5 i udkast til kontrakt.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 5 ansøgere pr. delaftale. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. 5.3 angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. 5.3 angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, overstiger ovennævnte antal, skal der ske en udvælgelse blandt disse egnede ansøgere.

Udvælgelsen vil for hver enkelt delaftale ske på baggrund af en vurdering af ansøgers økonomiske kvalifikationer samt ansøgers referencer, med hovedvægten på referencerne, jf. ovenfor punkt 5.3.

For delaftaler, der omfatter ambulancetjenester, lægges der vægt på, i hvilket omfang ansøgeres referencer i indhold er sammenlignelige med de udbudte kontrakter, hvorved forstås referencer vedrørende levering af ambulancedrift, drift af paramediciner- eller sygeplejebemandede akutbiler, drift af akutlægebiler, drift af akutlægehelikoptere eller tilsvarende præhospitale enheder, med særlig vægt på referencer med levering af ambulancedrift, og med en årlig kontraktsum på minimum 10 000 000 DKK.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1) Option på bemanding med paramediciner i stedet for ambulancebehandler;

2) N/A;

3) Option vedr. traumeuddannelse;

4) Option vedr. fravalg af mobiliseringstidsbod;

5) Option vedr. forbrugsvarer/utensilier;

6) Option vedr. efteruddannelse til ambulanceassistenter, ambulancebehandlere, paramedicinere og personale til liggende/hvilende sygetransport;

7) Option vedr. uddannelse af ambulancebehandlerelever;

8) Option vedr. XL-ambulancer;

9) Option på baser;

10) Option på årlig revisionserklæring;

11) Option vedr. mobiltelefoner.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Herning

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Region Midtjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel, herunder også i særlige tilfælde kørsel med afdøde. Herudover omfatter opgaven udførelse af liggende/hvilende sygetransport.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten er tidsubegrænset og uopsigelig for begge parter de første 5 år. Herefter kan den opsiges med 2 års varsel til udløb af en 5-års periode. For nærmere detaljer om kontraktperioden henvises til pkt. 5 i udkast til kontrakt.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 5 ansøgere pr. delaftale. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. 5.3 angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. 5.3 angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, overstiger ovennævnte antal, skal der ske en udvælgelse blandt disse egnede ansøgere.

Udvælgelsen vil for hver enkelt delaftale ske på baggrund af en vurdering af ansøgers økonomiske kvalifikationer samt ansøgers referencer, med hovedvægten på referencerne, jf. ovenfor punkt 5.3.

For delaftaler, der omfatter ambulancetjenester, lægges der vægt på, i hvilket omfang ansøgeres referencer i indhold er sammenlignelige med de udbudte kontrakter, hvorved forstås referencer vedrørende levering af ambulancedrift, drift af paramediciner- eller sygeplejebemandede akutbiler, drift af akutlægebiler, drift af akutlægehelikoptere eller tilsvarende præhospitale enheder, med særlig vægt på referencer med levering af ambulancedrift, og med en årlig kontraktsum på minimum 10 000 000 DKK.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1) Option på bemanding med paramediciner i stedet for ambulancebehandler;

2) N/A;

3) Option vedr. traumeuddannelse;

4) Option vedr. fravalg af mobiliseringstidsbod;

5) Option vedr. forbrugsvarer/utensilier;

6) Option vedr. efteruddannelse til ambulanceassistenter, ambulancebehandlere, paramedicinere og personale til liggende/hvilende sygetransport;

7) Option vedr. uddannelse af ambulancebehandlerelever;

8) Option vedr. XL-ambulancer;

9) Option på baser;

10) Option på årlig revisionserklæring;

11) Option vedr. mobiltelefoner.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

ST ØST

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Region Midtjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omfatter udførelse af liggende/hvilende sygetransport.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten er tidsubegrænset og uopsigelig for begge parter de første 5 år. Herefter kan den opsiges med 2 års varsel til udløb af en 5-års periode. For nærmere detaljer om kontraktperioden henvises til pkt. 5 i udkast til kontrakt.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 5 ansøgere pr. delaftale. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. 5.3 angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. 5.3 angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, overstiger ovennævnte antal, skal der ske en udvælgelse blandt disse egnede ansøgere.

Udvælgelsen vil for hver enkelt delaftale ske på baggrund af en vurdering af ansøgers økonomiske kvalifikationer samt ansøgers referencer, med hovedvægten på referencerne, jf. ovenfor punkt 5.3.

For delaftale 5, der omfatter liggende/hvilende sygetransport, lægges der vægt på, i hvilket omfang ansøgers referencer i indhold er sammenlignelige med de udbudte kontrakter, hvorved forstås referencer vedrørende persontransport, med særlig vægt på liggende/hvilende persontransport.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1) N/A;

2) N/A;

3) N/A.

4) Option vedr. fravalg af mobiliseringstidsbod;

5) Option vedr. forbrugsvarer/utensilier;

6) Option vedr. efteruddannelse til ambulanceassistenter, ambulancebehandlere, paramedicinere og personale til liggende/hvilende sygetransport;

7) N/A;

8) N/A;

9) N/A;

10) Option på årlig revisionserklæring;

11) Option vedr. mobiltelefoner.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Som dokumentation for at tilbudsgiver opfylder mindstekravene til egnethed, kan tilbudsgiver fremlægge regnskaber for de seneste 3 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøgers nettoomsætning for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår, er minimum 10 000 000 DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver anser som udgangspunkt den i ESPD angivne referenceliste som endelig dokumentation for ansøgers relevante erfaring, men kan dog vælge at kræve yderligere dokumentation, hvor det findes påkrævet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøger har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år inden for det område, som den pågældende delaftale, man ansøger om, vedrører

ansøger man om prækvalifikation til delaftale/delaftalerne vedr. ambulancedrift (delaftale 1-4), anses en reference for sammenlignelig, når den vedrører levering af ambulancedrift, drift af paramediciner- eller sygeplejebemandede akutbiler, drift af akutlægebiler, drift af akutlægehelikopter eller tilsvarende præhospitale enheder, og kontraktsummen udgør en årlig sum på minimum 10 000 000 DKK.

Ansøger man om prækvalifikation til delaftalen vedr. liggende/hvilende sygetransport (delaftale 5), anses en reference for sammenlignelig, når den vedrører persontransport, og kontraktsummen som minimum udgør 10 000 000 DKK årligt.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udkast til kontrakt.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/03/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/12/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger [Tilbudsgiver/Ansøger] sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og ansøgers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål-svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud (der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser):

- Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,

- Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

- Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6,

- Ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 7.

Det indledende tilbud og det reviderede tilbud skal afgives på dansk eller engelsk.

Det endelige tilbud skal afgives på dansk eller engelsk, dog er det et krav – for så vidt angår det endelige tilbud - at konkurrencekravene, jf. kontraktbilag 2 og 14, besvares på dansk. Såfremt det indledende/reviderede tilbud bliver det endelige tilbud, skal tilbudsgiver for egen regning oversætte besvarelsen af konkurrencekravene til dansk.

Eventuelle bilag omfattende produktdatablade, tekniske specifikationer, brochuremateriale eller lignende må gerne være på engelsk, såfremt dokumentationen ikke foreligger på dansk.

En tilbudsgiver kan maksimalt tildeles 4 ud af 5 delaftaler. Hvis en tilbudsgiver efter tilbudsevalueringen er nummer ét på alle 5 delaftaler, tildeles tilbudsgiveren kontrakt på 4 delaftaler ud fra følgende kriterier:

1) Der skal være kontraktparter på alle delaftaler, dvs. at hvis der kun er én tilbudsgiver på en delaftale, tildeles tilbudsgiveren den pågældende delaftale;

2) Begrænset af den første betingelse, jf. 1), vælges den kombination af tilbud, som samlet set giver den for ordregiver økonomisk mest fordelagtige løsning (det laveste samlede evalueringsbeløb på tværs af delaftalerne).

Såfremt der kun er én tilbudsgiver på alle 5 delaftaler, bortfalder reglen om, at en tilbudsgiver maksimalt kan tildeles 4 ud af 5 delaftaler. I denne situation vil en tilbudsgiver kunne tildeles alle 5 delaftaler.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/02/2020

Send til en kollega

0.047