23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 031-072419
Offentliggjort
13.02.2020
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Randers Kommune

Udbud på levering af tanksprøjter til Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland I/S


Randers Kommune

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 025-055858)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: 29189668
Postadresse: Laksetorvet
By: Randers
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Jonas Aamøe Laursen
E-mail: jonas.aamoe.laursen@randers.dk
Telefon: +45 89151134

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f6b85daa-5a26-4a91-9aeb-e6456ac2b243/homepage

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på levering af tanksprøjter til Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland I/S

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud på levering af 3 tanksprøjter til Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland I/S.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/02/2020
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 025-055858

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.4)
I stedet for:

Udbuddet vedrører indkøb af 3 brand- og redningskøretøj, nærmere betegnet tanksprøjter, til 3 af ordregivers brandstationer beliggende i 8370 Hadsten, 8560 Kolind og 8585 Glesborg.

Indkøbet indebærer både levering og opbygning af tanksprøjter, hvilket er inklusiv chassiser.

Tanksprøjterne skal være leveret fuldt opbygget, færdigmonteret og driftsklar, således disse er leveret synet og indregistreret som udrykningskøretøj – klar til brug.

Leveringsstedet for alle køretøjerne er N. P. Josiassens Vej 1, 8500 Grenaa.

Det forventede antal bestilte køretøjer er i alt 3 stk.

Bestilling af den sidste af de 3 tanksprøjter vil som udgangspunkt blive foretaget i 2024.

Nærmere tidspunkt for levering af det enkelte køretøj aftales med ordregiver ved kontraktunderskrivelse i overensstemmelse med de fastsatte mindstekrav for leveringstid.

Ordregiver forbeholder sig retten til at købe yderligere 2 tanksprøjter (i alt 5 køretøjer), såfremt der ved det forestående udbud af Beredskabet for Randers, Favrskov og Djursland viser sig, at der er behov for at købe yderligere 2 køretøjer.

For nærmere beskrivelse af de udbudte køretøjer, herunder de mindstekrav køretøjerne skal opfylde, henvises til kontrakt, bilag 1 – spørgsmål og svar, bilag 2 – tilbudsliste samt bilag 3 – kravspecifikation.

Kontrakten vil træde i kraft på datoen for kontraktunderskrivelsen.

Kontrakten løber indtil 3 måneder efter, at leverandøren har fortaget fuldstændig og korrekt levering af det sidste køretøj.

Læses:

Randers Kommune planlægger at udbyde på vegne af Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland I/S levering af tanksprøjter som et udbud med forhandling. Vedlagte materiale sendes derfor i høring, med henblik på at få markedets umiddelbare tilkendegivelse i forhold til at kunne byde ind på det konkurrenceudsatte område.

Vedlagt er:

- Bilag 2 – kravspecifikation - høringsversion,

- Bilag 3 – tilbudsliste – høringsversion,

- Uddrag af det øvrige udbudsmateriale (udbudsbetingelser + kontrakt).

Alle potentielle tilbudsgivere opfordres til at gennemgå høringsmaterialet og fremsende høringssvar med kommentarer, samt evt. forslag til ændringer.

Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland I/S lægger stor vægt på markedets tilbagemeldinger på høringsmaterialet, særligt i forhold til de udbudte varer og de i kravspecifikationen anførte krav og betingelser.

Høringssvarene bedes indeholde uddybende forklaringer og henvise til de steder i kravspecifikationen/tilbudslisten, som svarene/kommentarerne drejer sig om.

Såfremt der er mindstekrav i bilag 2 – kravspecifikationen som strider mod hinanden, bedes I tilkendegive dette i jeres kommentarer til materialet.

Høringssvar bedes fremsendt via Ethics.

Fristen for indsendelse af svar er den 15.12.2019, klokken 23:59.

Høringssvarene vil ikke blive offentliggjort og vil i øvrigt blive behandlet efter offentlighedsloven og forvaltningslovens regler.

I det omfang, det vurderes at være sagligt og relevant, tilrettes materialet ud fra høringssvarene, men høringssvarene vil ikke blive besvaret.

VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.094