23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 039-093484
Offentliggjort
25.02.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Sydtrafik

13. udbud af buskørsel, Vejle Bybusser


Sydtrafik

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sydtrafik
CVR-nummer: 29942897
Postadresse: Banegårdspladsen 5
By: Vejen
NUTS-kode: DK
Postnummer: 6600
Land: Danmark
Kontaktperson: Jørgen Fischer
E-mail: jf@sydtrafik.dk
Telefon: +45 76608680

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/769d001d-83f8-41d6-b8bf-03910a932f38/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

13. udbud af buskørsel, Vejle Bybusser

Sagsnr.: 19/00299
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte kørsel omfatter bybuskørsel i Vejle by.

Kørslen udføres som almindelig rutekørsel og udbydes samlet i én udbudsenhed. Kørselsomfanget for de enkelte linjer er varierende. Detaljerede køre- og vognløbsplaner fremgår af udbudsmaterialet. Udover den

planlagte faste kørsel vil der være behov for dublerings- og ekstrakørsel. Generelt vil lidt mere end halvdelen af busserne vil have driftsstart d. 28.6.2020, mens den anden halvdel af busserne har driftsstart i august i forbindelse med skolestart.

Den samlede udbudte kørsel omfatter 55 802 køreplantimer fordelt på 18 driftsbusser.

Der er virksomhedsoverdragelse af personale.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 66 951 580.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Vejle Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter bybuskørsel i Vejle. Samlet anvendes 18 busser plus reservemateriel til udførelse af 56 000 årlige køreplantimer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontraktgiver kan forlænge kontrakten med 1 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 201-489767
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1366 Vejle bybusser
Betegnelse:

1366 Vejle bybusser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
31/01/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Nobina A/S
CVR-nummer: 29513376
Postadresse: Fabriksparken 22
By: Glostrup
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 66 951 580.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/02/2020

Send til en kollega

0.109