23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 067-159926
Offentliggjort
03.04.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Amgros I/S

Pre-wholesaler Agreement


Amgros I/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Amgros I/S
CVR-nummer: 14479880
Postadresse: Dampfærgevej 22
By: København Ø
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Nils Linde-Laursen
E-mail: kundeservice@amgros.dk
Telefon: +45 88713000
Fax: +45 88713008

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Pre-wholesaler Agreement

II.1.2) Hoved-CPV-kode
63121000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Pre-wholesale aftale om lagerføring, lagerstyring, plukning af og forsendelse af de lægemidler, som Amgros indkøber fra lægemiddelleverandører. Aftalen indgås grundet Lægemiddelstyrelsens nyligt fremsatte krav til Amgros om at sikre lagerhold af lægemidler til de danske sygehuse. Amgros har i forvejen en aftale om samme services med 3D Logistics, men 3D Logistics havde ikke fornøden kapacitet til at kunne imødekomme det nye, meget store behov. Aftalen med Nomeco indgås i henhold til udbudslovens § 80, stk. 5.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 6 000 000.00 DKK / Højeste bud: 6 000 000.00 DKK taget i betragtning
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Lagerføring sker på Nomecos lager i Køge. Levering sker til sygehusapoteker med tilhørende lokaliteter i Danmark.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Pre-wholesale aftale om lagerføring, lagerstyring, plukning af og forsendelse af de lægemidler, som Amgros indkøber fra lægemiddelleverandører. Aftalen indgås grundet Lægemiddelstyrelsens nyligt fremsatte krav til Amgros om at sikre lagerhold af lægemidler til de danske sygehuse. Amgros har i forvejen en aftale om samme services med 3D Logistics, men 3D Logistics havde ikke fornøden kapacitet til at kunne imødekomme det nye, meget store behov. Aftalen med Nomeco indgås i henhold til udbudslovens § 80, stk. 5.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

I forbindelse med Covid-19-udviklingen i Danmark rettede Lægemiddelstyrelsen henvendelse til Amgros og pålagde Amgros straks at begynde at indkøbe store volumener af lægemidler til øjeblikkelig lagerføring for at sikre forsyningen af lægemidler til de danske sygehuse. Amgros lagerholder normalt kun et par lægemidler, som lagerholdes hos 3D Logistics, mens Lægemiddelstyrelsen henvendelse drejede sig om et meget større volumen der løbende øges. De enkelte sygehusapoteker havde ikke plads til at lagerholde svarende til Lægemiddelstyrelsens pålæg, og efter henvendelse til 3D Logistics stod det klart, at der ikke var plads til de forøgede mængder hos dem. Amgros havde derfor behov for at finde en løsning straks, hvilken umuliggjorde gennemførsel af et udbud. Lægemiddelstyrelsens pålæg til Amgros skete uden forudgående varsel, og situationen var derfor aldeles akut. Amgros foretog en hurtig undersøgelse af 5 logistikudbydere med henblik på en afklaring af, hvilke leverandører der øjeblikkelig kunne bekræfte, at de havde tilstrækkelig lagerkapacitet til at kunne imødekomme Amgros' akutte behov.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Pre-wholesaler agreement

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
27/03/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Nomeco A/S, HealthCare Logistics
CVR-nummer: 20678232
Postadresse: Borgmester Christiansens Gade 40
By: København V
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 1790
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 6 000 000.00 DKK
Laveste bud: 6 000 000.00 DKK / Højeste bud: 6 000 000.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

I pkt. II.1.7 og V.2.4 er værdien opgjort som et estimat over hvad der eventuelt skal betales i en 12 måneders periode. Amgros betaler for den mængde lægemidler, der skal opbevares. Det opgøres per palle eller hylde. Derudover betaler Amgros efter en prisliste for de enkelte services, fx transport til sygehusapoteker. Det er derfor ikke muligt at opgøre en præcis værdi af aftalen, da det kommer an på, hvor mange lægemidler, Amgros ender med at lagerføre, samt i hvor lang tid Amgros skal lagerføre lægemidler.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Eventuel klage over, at Amgros har indgået kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Amgros har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at Amgros har indgået kontrakten, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/04/2020

Send til en kollega

0.114