23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 069-164215
Offentliggjort
07.04.2020
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Vejdirektoratet

Udbud - beredskabs- og autotransportydelser


Vejdirektoratet

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
CVR-nummer: 60729018
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
By: København v
NUTS-kode: DK
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibeke Schiøler Sørensen
E-mail: udbud@vd.dk
Telefon: +45 72443630

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://vejdirektoratet.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rigspolitiet
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
NUTS-kode: DK
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibeke Schiøler Sørensen
E-mail: udbud@vd.dk
Telefon: +45 72443630

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://rigspolitiet.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud - beredskabs- og autotransportydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50230000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rigspolitiet og Vejdirektoratet er i færd med at forberede et udbud, der skal dække køb af beredskabs- og autotransportydelser. I den forbindelse gennemføres en indledende markedsundersøgelse, jf. udbudslovens § 39 om mulige løsninger af opgaven med markedets aktører, herunder om udbuddet skal opdeles i forskellige ydelser eller geografiske områder.

Rigspolitiet og Vejdirektoratet håber, at potentielle tilbudsgivere vil tage sig tid til at besvare spørgeskemaet, så vi bedst muligt kan tilrettelægge udbuddet og dermed bidrage til at skabe gode markedsforhold for både leverandører, Rigspolitiet og Vejdirektoratet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63712000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Markedsundersøgelsen vil foregå skiftligt, hvor potentielle tilbudsgivere skal svare på et spørgeskema, der kan findes her: http://lp.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Sider/Aktuelleudbud.aspx

Svar skal sendes til John Frostholm på mail jof@vd.dk senest d. 5. maj 2020.

Hvis der er behov for yderligere afklaring af disse svar vil der kunne afholdes møder (eventuelt som onlinemøder) med deltagelse af Rigspolitiet og Vejdirektoratet. Af ressourcemæssige hensyn forbeholder Rigspolitiet og Vejdirektoratet sig retten til at begrænse antallet af dialogpartnere til 5. En eventuel begrænsning vil ske på baggrund af en vurdering af de potentielle tilbudsgiveres kvalifikationer inden for ydelserne, som er beskrevet i ydelsesbeskrivelsen. Ved vurderingen lægges besvarelsen af spørgsmål 1.1 i spørgeskemaet til grund. Endvidere vil der ved udvælgelsen blive lagt vægt på kvaliteten af den samlede besvarelse af spørgeskemaet.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Det står Vejdirektoratet og Rigspolitiet frit for at vælge, om – og i givet fald hvorledes – svar på spørgeskemaet og input fra møder vil indgå i den efterfølgende beslutningsproces og udformningen af det endelige udbudsmateriale.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
16/09/2020

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Opmærksomheden henledes på, at Rigspolitiet og Vejdirektoratet som offentlige myndigheder er omfattet af offentlighedsloven. Uanset virksomheders evt. angivelser om fortrolighed m.v. vil Rigspolitiet og Vejdirektoratet derfor kunne være forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, der følger af offentlighedslovens bestemmelser. Det er ikke en forudsætning for efterfølgende at kunne deltage i udbuddet, at man deltager i markedsundersøgelsen.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/04/2020

Send til en kollega

0.078