23948sdkhjf

Opsvinget er stadig skrøbeligt

EU's foreløbige prognose: opsvinget er i gang, men er stadig skrøbeligt.
EU's økonomi er gradvis ved at få det bedre, men er stadig i modvind. Bruttonationalproduktet (BNP) begyndte at vokse igen i tredje kvartal af 2009, hvilket markerede afslutningen på den længste og dybeste recession i EU's historie.

De ekstraordinære kriseforanstaltninger, der er indført i EU, spillede en vigtig rolle med hensyn til at få økonomien til at vende. I overensstemmelse med prognosen fra efteråret 2009 tog væksten imidlertid af i fjerde kvartal, idet virkningen af en række midlertidige faktorer begyndte at svækkes.

Ifølge den aktuelle opdatering forbliver de økonomiske udsigter for EU stort set uændrede. BNP forventes at vokse med 0,7 procent i både EU og euroområdet i 2010. Inflationsfremskrivningerne ligger også stort set uændret på henholdsvis 1,4 procent og 1,1 procent i EU og euroområdet. Usikkerheden omkring disse fremskrivninger er fortsat stor, således som det klart fremgår af den seneste udvikling på de finansielle markeder.

- Opsvinget i EU's økonomi er ved at vise sig, men er stadig skrøbeligt, siger EU-Kommissæren for økonomiske og monetære anliggender, Olli Rehn.

. Vores overordnede mål skal være at føre den europæiske økonomi tilbage på en stærk og holdbar kurs. Med dette for øje må vi gøre en indsats på to fronter, nemlig:

* den økonomiske genopretning og

* konsolideringen af de offentlige finanser.

- Den nye Europa 2020-strategi, som skal resultere i en modernisering af de europæiske landes økonomier, bør gå hånd i hånd med konsolideringen af de offentlige finanser. Dette er en nødvendig forudsætning for holdbar vækst og jobskabelse.

Vækstudsigterne tegner bedre

Vækstfremskrivningerne for første halvdel af dette år er blevet opjusteret en smule i Kommissionens prognose for både EU og euroområdet.

På grund af marginale nedjusteringer i anden halvdel af 2010 ligger den fremskrevne vækst i BNP i 2010 som helhed imidlertid stort set uændret på 0,7 procent i begge områder.

Dette er udregnet på grundlag af opdaterede fremskrivninger for Frankrig, Tyskland, Italien, Nederlandene, Polen, Spanien og Storbritannien, som tilsammen tegner sig for 80 procent af EU's BNP.

Stærkere globalt opsving

Den globale økonomiske aktivitet viste sig at være mere robust i anden halvdel af 2009 end tidligere forventet, især i vækstøkonomierne i Asien. BNP (ekskl. EU) undgik et direkte fald sidste år og forventes nu at vokse med omkring 4,25 procent i 2010. På kortere sigt er de globale indikatorer opmuntrende, hvilket til dels skyldes udviklingen i lagercyklen i fremstillingsindustrien.

Den globale vækst vil dog komme ud for en afmatning som følge af den gradvis svagere virkning af de stimulerende foranstaltninger og på grund af lagercyklen.

Der er fortsat store forskelle fra det ene land til det andet, men ifølge EU er der et stærkere opsving i de lande, hvor kapitaltilstrømningerne er ved at komme i gang, og hvor investorernes risikolyst er vendt tilbage.

- Mens opsvinget er hurtigere end forventet uden for EU, vil det vise sig, i hvor høj grad dette kan hjælpe EU i år, siger Olli Rehn.

Kun beskeden intern dynamik

De forbedrede indikatorer for de økonomiske forventninger i EU tyder på en aktivitetsudvidelse fremover, men de faktiske tal - især for industriproduktionen og detailsalget – har på det seneste været mindre opmuntrende.

Mens en bedre end forventet situation uden for EU kunne sætte yderligere gang i eksporten, er investeringerne fortsat meget svage på grund af de usædvanlig lave kapacitetsudnyttelsesgrader.

Boliginvesteringerne vil sandsynligvis også være svage i 2010 på grund af den nødvendige tilpasning i boligsektoren i flere medlemsstater. Vilkårene på de finansielle markeder er blevet bedre siden begyndelsen af 2009, men regnskabsjusteringerne er ikke afsluttet, og der hersker fortsat meget stor uvished.

Svækkede udsigter for investeringerne betyder typisk at der er udsigt til et svagt arbejdsmarked, hvilket igen kan lægge en dæmper på det private forbrug. Mange af de vigtigste drivkræfter er stadig foreløbige i EU og på verdensplan, og styrken i opsvinget skal derfor stadig stå sin prøve.
Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.093