23948sdkhjf

OK-forlig på transportområdet

3F's Transportgruppe og DI har indgået et to-årigt forlig om en ny overenskomst på transportområdet. Her er en oversigt over indholdet af aftalen.
Efter næsten to et halvt døgns uafbrudte forhandlinger nåede parterne mandag aften til enighed om fornyelse af Fællesoverenskomsten for lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere.

Denne overenskomst gælder for cirka 900 virksomheder og omfatter cirka 14.500 medarbejdere, men forliget vil få betydning for op mod 50.000 lønmodtagere inden for transportsektoren.

Bevare konkurrencekraften

- Jeg glæder mig over, at vi sammen med 3F's Transportgruppe har kunnet nå et ansvarligt forlig for transportsektoren uden for Forligsinstitutionen, siger DI's adm. direktør Hans Skov Christensen.

- Vores altafgørende målsætning har været at finde en aftale, som sikrer rammerne for at styrke vores medlemmers konkurrencekraft og dermed deres muligheder for at få skabt vækst i Danmark. Aftalen afspejler, at virksomhederne i branchen ventes at få et svært 2010, men at vi håber på en mere positiv udvikling i 2011,

Modernisering og fremtidssikring

- Samtidig har vi haft en klar målsætning om at medvirke til en modernisering og fremtidssikring af overenskomsten. Det har netop kunnet lade sig gøre, fordi vi har indgået aftalen uden for Forligsinstitutionen.

- Forliget indeholder således en række vigtige administrative forenklinger, ligesom vi også har fået styrket rammerne for, hvordan virksomheder og tillidsrepræsentanter samarbejder og tilrettelægger arbejdet i den enkelte virksomhed, siger DI's adm. direktør.

- Det har været ualmindeligt vanskelige forhandlinger, men aftalen indeholder en række tiltag, der hver især vil medvirke til, at konkurrencen på transportområdet herhjemme bliver mere gennemsigtig. Det betyder blandt andet, at vi sammen med 3F Transport vil understøtte, at myndighederne kan finde veje til at styrke kontrollen med, at Godstransportloven bliver overholdt, siger Hans Skov Christensen.

Her er hovedelementerne

Hovedelementerne i en ny aftale mellem 3F Transport og DI om en ny toårig overenskomst gældende fra 1. marts 2010 til 1. marts 2012.

• Normallønnen hæves pr. 1. marts 2010 med 1,60 kr. og pr 1. marts 2011 med 2,25 kr.

• Pr. 1. marts 2011 hæves anciennitetstillægget med 0,50 kr.

• Genetillæg reguleres pr. 1. marts 2010 med 1,5 pct. og pr. 1. marts 2011 med 2 pct.

• Lærlinge og elever, der ikke allerede er omfattet af pensions- eller forsikringsordninger, vil fremover have krav på invalidepension, invalidesum, forsikring ved kritisk sygdom og død.

• I forbindelse med afskedigelser indføres der pr. 1. maj 2010 fratrædelsesgodtgørelse på 5.000 kr. Denne godtgørelse udbetales efter 3 års ansættelse, efter 6 års ansættelse udbetales dobbelt fratrædelsesgodtgørelse og efter 8 år tredobbelt fratrædelsesgodtgørelse.

• Pr. 1. marts 2011 udvides perioden med betalt barselsorlov med 1 uge til moderen og 1 uge til faderen.

• Medarbejdere beskæftiget på natarbejde skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de begynder på natarbejde og herefter regelmæssigt med et tidsrum på højest 2 år.

• Parterne har aftalt en række foranstaltning til bekæmpelse af løndumping i henhold til overenskomstens bestemmelser om løn og arbejdsvilkår herunder bl.a.:

- En fælles indsats for at skærpe kontrollen med godskørselstilladelser.

- Nedsættelse af et uvildigt nævn til behandling af klager over brud på love og regler, der knytter sig til godskørselstilladelser.

- Hurtig behandling af klager over løndumping i henhold til overenskomstens bestemmelser om lønforhold. I den forbindelse kan der til brug for sagsbehandlingen anmodes om dokumentation fra virksomheden om løn og arbejdstid.

• Parterne er enige om at nedsætte et Ligelønsnævn til behandling af klager over brud på love og regler om ligeløn.

• Fra 1. januar 2011 etableres et samarbejdsudvalg for Handels- og Transportområdet.

• Max antal timer ved varierende ugentlig arbejdstid forhøjes fra 42 timer til 44 timer, ligesom der gives adgang til lokalforhandling om bl.a. produktivitetsfremmende lønsystemer.
Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078